Doktori képzés és Habilitáció

Doktori és Habilitációs Tanács Titkársága

Cím: Páter K. utca 1. 2103 Gödöllő
Telefon: (28) 522 000/1055,1056
Fax: (28) 415 382
Email: phd-inst@tti.szie.hu
Honlap: www.szie.hu/doktori/edhtt/

Bevezetés

A Szent István Egyetem - a Doktori és Habilitációs Tanács titkárságának közremûködésével - képzést és fokozatszerzési eljárást folytat a nemzetközileg ekvivalens, egyetlen hazai tudományos fokozat, a doktori fokozat megszerzése érdekében, amelyet

 • agrár mûszaki tudományok,
 • állattenyésztési tudományok,
 • állatorvos-tudományok,
 • biológia tudományok,
 • gazdálkodás- és szervezéstudományok,
 • környezettudományok és
 • növénytermesztési és kertészeti tudományok

tudományágakban ad ki.

A doktori képzésre pályázók az alábbi formák közül választhatnak:

a) Szervezett képzés keretében, nappali tagozaton

 • ösztöndíjas állami,
 • ösztöndíjas nem állami (egyéb),
 • költségtérítéses

b) Szervezett képzés keretében, levelezõ tagozaton

 • költségtérítéses.

c) Egyéni felkészülés.

A felvételi kérelmek benyújtása

Az állami és egyéb ösztöndíjas, valamint a költségtérítéses nappali és levelezõ doktori képzésben való részvételre vonatkozó pályázatokat június-ig kell benyújtani az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács titkárságára. (Jelentkezési ûrlap az EDHT titkárságán, az ÁODI titkárságán, valamint a fedõlapon található Internet-cím alatt megtalálható és letölthetõ.) A magyar, vagy külföldi egyetemeken egyetemi (MSc) diplomát szerzett hallgatók doktori képzésre akkor jelentkezhetnek, ha egyetemi diplomájuk minõsítése legalább jó rendû, és egyetemi végzettségük megfelel a választott doktori iskolában folyó képzés és kutatás eredményes teljesítéséhez szükséges elõképzettségnek. További feltétel legalább egy világnyelv középfokú (C típusú) állami nyelvvizsgával vagy annak megfelelõ vizsgával bizonyított ismerete, valamint elõzetes szakmai teljesítmény (TDK, közzétett kutatási eredmények, külföldi tanulmányutakon, vagy részképzésben való részvétel stb.). A diploma eredménye a megszerzéstõl számított három év után kiváltható jó rendû posztgraduális, vagy másoddiplomával, illetve színvonalas tudományos publikációs tevékenységgel.