Doktori és Habilitációs Központ

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Tanácsa 1993. szeptember 1-jei hatállyal létrehozta a Tudományos Továbbképzési Intézetet (TTI), a doktori képzés és fokozatszerzés eljárási feladatainak ellátására.

A Tudományos Továbbképzési Intézet 2000. január 1-jétől, a Szent István Egyetem (SZIE) megalakulásától a Gödöllői Területi Iroda alá tartozó szervezeti egység lett, amely az egyetem gödöllői karaira kiterjedően szervezi, összefogja és - az Egyetemi doktori Tanács, a tudományági doktori bizottságok, valamint a doktori iskolák útján - felügyeli az akkreditált doktori iskolák keretében folyó doktori PhD képzést, ellátja a képzéssel és a doktori PhD fokozat megszerzésével, odaítélésével kapcsolatos igazgatási és ügyviteli feladatokat.

2001. január 1-jétől a habilitációs eljárásokkal kapcsolatos szervezési, ügyviteli, valamint a Szent István Egyetem központi doktori feladatok koordinációs tevékenységek is az Intézet feladatkörébe tartoznak.

Az Egyetemi Doktori Tanács, az Egyetemi Habilitációs Bizottság, valamint a Tudományági Doktori Bizottságok átalakulásából létrehozott Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács titkárságaként végzi az Egyetemi Tanács által elfogadott Doktori Szabályzatban és a Habilitációs Szabályzatban meghatározott fenti feladatokat.

2016. január 1-jétől a Budai Campuson folyó doktori és habilitációs tevékenység ügyvitele – az EDHT Tikársága szervezeti keretében – a Budai Campuson folyt.

2020. február 1-től a Szenátus elfogadta Szervezeti és Működési Rendjét, azon belül a doktori ügyiviteli tevékenység egy része – kivéve a Neptun TR rendszer – átkerült a Képzésadminisztrációs Központhoz.

A 2020. augusztus 1-jei intézményi integrációval újabb Campusok csatlakozásával és új Szervezeti és Működési Rend Szenátus általi elfogadásával a doktori ügyviteli tevékenység rendszere is bővült, illetve módosult. A Kaposvári Egyetemről két, a Pannon Egyetemről 1 doktori iskolával gazdagodott a SZIE, és ezeken a Campusokon történik a hallgatókkal való kapcsolattartás. A létrejött új szervezeti egység neve: Doktori és Habilitációs Központ.

Fogadóórák

Ügyrend

Kiutazási engedély

Elektronikus diákigazolvány igénylésének rendje

Keresztféléves felhívás doktori képzésre jelentkezéshez

 

Doktori és Habilitációs Központ:
 

Dr. Helyes Lajos, egyetemi tanár, a Doktori és Habilitációs Központ Főigazgatója
Email: phd@szie.hu
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
Telefon: 06 28 415-382

Gödöllői Campus

Törökné Hajdú Mónika, központvezető, főtanácsos
Email: torokne.hajdu.monika@szie.hu
Telefon: 06 28 522-000/1058
 

Tassy Zsuzsanna,  nemzetközi hallgatói ügyintéző,
Email: tassy.zsuzsanna@szie.hu
Telefon: 06 28 522-000/1055
 

Megyeri Ágnes, magyar hallgatói ügyintéző
Email: megyeri.agnes@szie.hu
Telefon: 06 28 522-000/1056
 

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
Telefon: 06 28 415-382
Email: phd@szie.hu

 

Budai Campus

Boncsér Erzsébet Judit,  magyar hallgatói ügyintéző
Email: boncser.erzsebet.judit@szie.hu
Telefon: 06 1 305 7594

Szondy Fanny,  nemzetközi hallgatói ügyintéző,
Email: szondy.fanny@szie.hu
Telefon: 06 1 305 7596

Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

 

Kaposvári Campus

Laczkó Lórándné,  főtanácsos, doktori referens
Email: laczko.lorandne@szie.hu
Telefon: 06 82 505-800 /1004

Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40., Pf.: 16.

 

Georgikon Campus

Soós Adrienn,  ügyintéző
Email: soos.adrienn@szie.hu
Telefon: 06 83 545 148

Cím: 8360 Keszthely, Deák F. u. 16.