Doktori és Habilitációs Tanács

A doktori képzés, a fokozatszerzés és a habilitáció legmagasabb irányító és döntéshozó testülete, amely kialakítja és felügyeli a doktori képzés, a fokozatszerzés és a habilitáció egyetemi rendszerét, biztosítja az egyetlen hazai, nemzetközileg ekvivalens tudományos fokozat minőségét, az alábbi tudományágakban odaítélendő fokozatok nemzetközi ekvivalenciáját:

  • Agrár műszaki tudományok,
  • Állattenyésztés-tudományok,
  • Biológia tudományok,
  • Gazdálkodás- és szervezéstudományok
  • Élelmiszertudományok,
  • Környezettudományok,
  • Növénytermesztési és kertészeti tudományok, valamint
  • Regionális tudományok tudományágban.

Doktori és Habilitációs Tanács ülésének jegyzőkönyvei és határozatai

Szent István Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsának összetétele

Elnök: Dr. Helyes Lajos egyetemi tanár, az MTA doktora, a Doktori és Habilitációs Központ főigazgatója, Növénytudományi DI vezetője
Elnökhelyettes: Dr. Romvári Róbert egyetemi tanár, az MTA doktora
Belső tagok: Dr. Anda Angéla egyetemi tanár, az MTA doktora, a Festetics DI vezetője
  Dr. Bozó László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, a Tájépítészeti és Tájökológiai DI vezetője
  Csákiné Dr. Michéli Erika egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, a Környezettudományi DI vezetője
  Dr. Farkas István egyetemi tanár, az MTA doktora, a Műszaki Tudományok DI vezetője
  Dr. Fertő Imre egyetemi tanár, az MTA doktora, a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok DI vezetője
  Dr. Mézes Miklós egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, az Állattenyésztés-tudományok DI vezetője
  Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár, az MTA doktora, a Biológiatudományi DI vezetője
  Dr. Popp József egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, a Gazdaság- és Regionális Tudományi DI vezetője
  Simonné Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár, az MTA doktora, az Élelmiszertudományi DI vezetője
  Dr. Szabó András egyetemi tanár, az MTA doktora, az Állattenyésztési tudományok DI vezetője
  Zámboriné Dr. Németh Éva egyetemi tanár, az MTA doktora, a Kertészettudományi DI vezetője
  Fodor Fanni Ildikó DÖK elnök, doktorandusz hallgató
Külső tagok: Dr. Adányiné Dr. Kisbocskói Nóra tudományos tanácsadó, az MTA doktora
  Dr. Kiss Rita egyetemi tanár, az MTA doktora
  Dr. Kocsis László egyetemi tanár, az MTA doktora
  Dr. Magyar Tibor tudományos tanácsadó, az MTA doktora
  Dr. Michalkó Gábor egyetemi tanár, az MTA doktora
  Dr. Németh Tamás tudományos tanácsadó, az MTA rendes tagja
  Dr. Rajkai Kálmán kutatóprofesszor, az MTA levelező tagja
  Dr. Varga Attila egyetemi tanár, az MTA levelező tagja