Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

A doktori képzés, a fokozatszerzés és a habilitáció legmagasabb irányító és döntéshozó testülete, amely kialakítja és felügyeli a doktori képzés, a fokozatszerzés és a habilitáció egyetemi rendszerét, biztosítja az egyetlen hazai, nemzetközileg ekvivalens tudományos fokozat minőségét, az alábbi tudományágakban odaítélendő fokozatok nemzetközi ekvivalenciáját:

  • Agrár műszaki tudományok,
  • Állattenyésztés-tudományok,
  • Biológia tudományok,
  • Gazdálkodás- és szervezéstudományok
  • Élelmiszertudományok,
  • Környezettudományok,
  • Növénytermesztési és kertészeti tudományok, valamint
  • Regionális tudományok tudományágban.

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács ülésének jegyzőkönyvei és határozatai

Szent István Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsának összetétele

Elnök:

Dr. Helyes Lajos

egyetemi tanár, az MTA doktora, a Növénytudományi DI vezetője

tudományos rektorhelyettes

Belső tagok:

 

Dr. Farkas István

egyetemi tanár, az MTA doktora,

a Műszaki Tudományok Doktori Iskola vezetője

 

Dr. Mézes Miklós

egyetemi tanár, az MTA rendes tagja

az Állattenyésztés-tudományok Doktori Iskola vezetője

 

Csákiné Dr. Michéli Erika

egyetemi tanár, az MTA levelező tagja

a Környezettudományok Doktori Iskola vezetője

 

Dr. Nagy Zoltán

egyetemi tanár, az MTA doktora,

a Biológiai Tudományok Doktori Iskola vezetője

 

 

Dr. Popp József

egyetemi tanár, az MTA levelező tagja,

a Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola vezetője

 

Simonné Dr. Sarkadi Livia

egyetemi tanár, az MTA doktora

az Élelmiszertudományi Doktori Iskola vezetője

 

Zámboriné Dr. Németh Éva

egyetemi tanár, az MTA doktora

az Kertészettudományi Doktori Iskola vezetője

 

Dr. Bozó László

egyetemi tanár, az MTA rendes tagja

a Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola vezetője

 

Fodor Fanni Ildikó

D-HÖK képviselő, doktorandusz hallgató

Külső tagok:

Dr. Varga Attila

egyetemi tanár, az MTA doktora

(Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola)

 

Dr. Németh Tamás

tudományos tanácsadó, akadémikus

(Környezettudományok Doktori Iskola)

 

Dr. Romvári Róbert

egyetemi tanár, az MTA doktora

(Állattenyésztés-tudományok Doktori Iskola)

 

Dr. Kiss Rita

egyetemi tanár, az MTA doktora

(Műszaki Tudományok Doktori Iskola)

 

Dr. Michalkó Gábor

egyetemi tanár, az MTA doktora

(Tájépítészet és Tájökológia Doktori Iskola)

 

Dr. Kocsis László

egyetemi tanár, az MTA doktora

(Kertészettudományi Doktori Iskola)

 

Adányiné Dr. Kisbocskói Nóra

tudományos tanácsadó, az MTA doktora

(Élelmiszertudományi Doktori Iskola)