040216H


Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

HATÁROZATAI


a 2004. február 16-án megtartott EDHT ülésről

 

Jelen van:

Dr. Hornok László
Dr. Kozák János
Dr. Walz Géza
Dr. Horváth László
Dr. Menyhért Zoltán
Dr. Rudas Péter
Dr. Szendrő Péter
Dr. Szűcs István
Dr. Tuba Zoltán
Dr. Virányi Ferenc
Dr. Mészáros János
Dr. Széles Gyula
Dr. Fekete András
Dr. Marton L. Csaba
Dr. Gyulai Gábor
Orosz Erika

Dr. Szabó Ferenc, Dr. Borhidi Attila, Dr. Stefanovits Pál kimentését kérte az ülésről.

Dr. Hornok László elnök köszöntötte az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tagjait, és megállapította, hogy a Tanács határozatképes, mivel a 17 szavazati jogú személyből 13 fő jelen van (76%). A jelenlévők a napirendi pontokkal egyetértettek:

1. Az Egyetemi Doktori és Habilitációs szabályzat véleményezése.

2. Habilitációs pályázatokról döntés, és szakértő bizottság jóváhagyása.

3. Doktori iskolák előterjesztései fokozat odaítélésre, fokozatszerzésre történő bejelentkezésre, illetve szigorlati és bírálóbizottság jóváhagyásra.

4. Egyebek

1. napirendi pont


I/1/2004/EDHT.


Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT) az Egyetemi Doktori Szabályzatot (EDSZ) és az Egyetemi Habilitációs Szabályzatot (EHSZ) az ülésen elhangzott vélemények figyelembevételével elfogadta. Az EDSZ és az EHSZ az Egyetemi Tanács felé előterjesztésre kerül jóváhagyás céljából.


2. napirendi pont


I/2/2004/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései alapján a habilitációs pályázatot benyújtott személyek részére engedélyezte az eljárás megindítását, és jóváhagyta a szakértői bizottság összetételére vonatkozó javaslatokat, valamint az idegen és magyar nyelvű előadásokat.

Befogadó Doktori Iskola

Név

Tudományág

Megjegyzés

Állatorvos-tudományi

Dr. Hullár István

állatorvos-tudomány

Az előterjesztés alapján

Dr. Gáspárdy András

állatorvos-tudomány

Dr. Német Tibor helyett
Dr. Gálfi Péter

Dr. Lehel József helyett
Dr. Neogrády Zsuzsa

Biológia Tudományi

Dr. Janda Tibor

biológia tudomány

Az előterjesztés alapján

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi

Tóthné dr. Lőkös Klára

gazdálkodás- és szervezéstudomány

Az előterjesztés alapján

Környezettudományi

Dr. Barczi Attila

Környezettudomány

Az előterjesztés alapján

Műszaki Tudományi

Dr. Fenyvesi László

Agrár műszaki tudomány

Az előterjesztés alapján

Növénytudományi

Dr. Helyes Lajos

Növénytermesztési- és kertészeti tudomány

Dr. Tuba Zoltán helyett
Dr. Vermes László

+ póttag: Dr. Gyulai Gábor


3. napirendi pont


I/3/2004/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései alapján eredményes doktori szigorlatuk és védésük alapján az alábbi jelölteknek ítélte oda a doktori PhD fokozatot:

Doktori

Iskola

Név

Tudományág

Megjegyzés

Állatorvos-tudományi

Bakos Zoltán

állatorvos-

tudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Biológia Tudományi

Ötvös Edit

biológia tudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Környezet-tudományi

Fodor Zoltán

környezettudomány

12 igen 1 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Növény-tudományi

Tóth Balázs

növénytermesztési- és kertészeti

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte


I/4/2004/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései alapján a doktori fokozatszerzésre történő bejelentkezéseket, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottság összetételére tett javaslatokat az alábbi személyek részére hagyta jóvá:

Doktori iskola

Név

Megjegyzés

Állattenyésztés-tudományi

Houssein Elbaraasi

A fokozatszerzésre történő bejelentkezés, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Vargáné Spiller Szilvia

A fokozatszerzésre történő bejelentkezés, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Biológia Tudományi

Béki Emese

A fokozatszerzésre történő bejelentkezés, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Huppert Emese

A fokozatszerzésre történő bejelentkezés, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi

Szigeti Cecília

A fokozatszerzésre történő bejelentkezés, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Vasa László

A fokozatszerzésre történő bejelentkezés, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Műszaki Tudományi

Zsidai László

A fokozatszerzésre történő bejelentkezés, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Növénytudományi

Pék Zoltán

A fokozatszerzésre történő bejelentkezés, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Környezettudományi

Belényesi Márta

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Balázs Katalin

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Joó

Katalin

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Skutai Julianna

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.


I/5/2004/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései alapján doktori képzésre, illetve egyéni felkészülésre történő felvételi kérelmekről az alábbiak szerint döntött:

Doktori iskola

Név

Megjegyzés

Biológia Tudományi

Mahes Kumar

Az EDHT a doktori képzésre történő jelentkezését külföldi költségtérítéses, nappali tagozatra elfogadta.

Környezettudományi

Horváth Anna

Az EDHT az egyéni felkészülésre beadott pályázati anyagot - kiegészítés után - a következő ülésen fogja tárgyalni.

Abdouslam Algaidi

Az EDHT a külföldi költségtérítéses doktori képzésre beadott pályázati anyagot - kiegészítés után - a következő ülésen fogja tárgyalni.

Yosof Salih Ali

Az EDHT a külföldi költségtérítéses doktori képzésre beadott pályázati anyagot - kiegészítés után - a következő ülésen fogja tárgyalni.


I/6/2004/EDHT.


Az EDHT jóváhagyta Dr. Hornok László, az MTA lev. tagjának a Biológia Tudományi Doktori Iskolába, Dr. Findrik Márta egyetemi docensnek a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolába belső tagként történő akkreditálását.


I/7/2004/EDHT.


Az EDHT az Állatorvos-tudományi Doktori Iskola előterjesztése alapján dr. Bíró Krisztina az Utrechti Egyetem Állatorvos-tudományi Karán 2003. október 2-án szerzett tudományos fokozatának az Állatorvos-tudomány tudományágban PhD fokozatként történő honosítását jóváhagyta.


I/8/2004/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák és az EDHT üléseinek időtervét és feladatait, valamint a doktori képzés és fokozatszerzés, valamint a habilitációs eljárások képzési és eljárási díjait jóváhagyta.

 

Gödöllő, 2004. február 20.

Dr. Hornok László

egyetemi tanár, az EDHT elnöke