040525H


Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

HATÁROZATAI


a 2004. május 25-én megtartott EDHT ülésről

 

Jelen van:

Dr. Hornok László
Dr. Kozák János
Dr. Walz Géza
Dr. Horváth László
Dr. Menyhért Zoltán
Dr. Rudas Péter
Dr. Stefanovits Pál
Dr. Szabó Ferenc
Dr. Szűcs István
Dr. Tuba Zoltán
Dr. Virányi Ferenc
Dr. Mészáros János
Dr. Széles Gyula
Dr. Fekete András
Dr. Gyulai Gábor
Dr. Pálinkás István
Dr. Telekes Gábor
Orosz Erika

Dr. Szendrő Péter, Dr. Marton L. Csaba, Dr. Borhidi Attila, kimentését kérte az ülésről.

Dr. Hornok László elnök köszöntötte az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tagjait, és megállapította, hogy a Tanács határozatképes, mivel a 17 szavazati jogú személyből 13 fő jelen van (76%). A jelenlévők a napirendi pontokkal egyetértettek:

1. Dr. "habil." cím odaítélésről döntés, és szakértő bizottság jóváhagyása.

2. Doktori iskolák előterjesztései fokozat odaítélésre, fokozatszerzésre történő bejelentkezésre, illetve szigorlati és bírálóbizottság jóváhagyásra.

3. OKT ajánlásainak véleményezése.

4. Egyebek

1. napirendi pont


I/9/2004/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései, a sikeres habilitációs eljárások alapján a dr. "habil." címet a következő szavazati aránnyal odaítélte:

Név

Befogadó Doktori Iskola

Tudományág

Megjegyzés

Dr. Hullár István

 

Állatorvos-tudományi

állatorvos-tudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a "dr. habil." címet odaítélte

Dr. Gáspárdy András

állatorvos-tudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a "dr. habil." címet odaítélte

Dr. Janda Tibor

Biológia Tudományi

biológia tudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a "dr. habil." címet odaítélte

Tóthné dr. Lőkös Klára

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi

gazdálkodás- és szervezéstudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a "dr. habil." címet odaítélte

Dr. Barczi Attila

Környezettudományi

környezettudomány

11 igen 2 nem arányban

az EDHT a "dr. habil." címet odaítélte

Dr. Fenyvesi László

Műszaki Tudományi

agrár műszaki tudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a "dr. habil." címet odaítélte

Dr. Helyes Lajos

Növénytudományi

növénytermesztési- és kertészeti tudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a "dr. habil." címet odaítélte


I/10/2004/EDHT.


Az EDHT az egyetlen, habilitációs pályázatot benyújtott személy részére engedélyezte az eljárás megindítását, és jóváhagyta a szakértői bizottság összetételére vonatkozó javaslatokat, valamint az idegen és magyar nyelvű előadásokat.

Befogadó Doktori Iskola

Név

Tudományág

Megjegyzés

Műszaki Tudományi

Dr. Telekes Gábor

Agrár műszaki tudomány

Az előterjesztés alapján


2. napirendi pont


I/11/2004/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései alapján eredményes doktori szigorlatuk és védésük alapján az alábbi jelölteknek ítélte oda a doktori PhD fokozatot:

Doktori

Iskola

Név

Tudományág

Megjegyzés

Állatorvos-tudományi

Dr. Makrai László

állatorvos-

tudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Állatorvos-tudományi

Dr. Szűcs Gyula

állatorvos-

tudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Állatorvos-tudományi

Juhászné dr. Kaszanyitzky Éva

állatorvos-

tudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Állatorvos-tudományi

Bersényi András

állatorvos-

tudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Állattenyésztés-tudományi

Temesváry Kriszta

állattenyésztés- tudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Állattenyésztés-tudományi

Bíró Zsolt

állattenyésztés- tudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Állattenyésztés-tudományi

Szemethy László

állattenyésztés- tudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Biológia Tudományi

Badacsonyi András

biológia tudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Biológia Tudományi

Csiszovszki Zsolt

biológia tudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Biológia Tudományi

Nagy Péter István

biológia tudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Gazdálkodás- és Szerv.tud.

Laczka Éva

gazdálkodás- és szervezéstudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Gazdálkodás- és Szerv.tud.

Madarász Imre

gazdálkodás- és szervezéstudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Gazdálkodás- és Szerv.tud.

Ózsvári László

gazdálkodás- és szervezéstudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Gazdálkodás- és Szerv.tud.

Szakács Attila

gazdálkodás- és szervezéstudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Környezet-tudományi

Farkas Gyöngyi

környezettudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Környezet-tudományi

Dér Sándor

környezettudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

 

Doktori

Iskola

Név

Tudományág

Megjegyzés

Műszaki Tudományi

Szűcs Sándor

agrár műszaki tudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Műszaki Tudományi

Szente Márk

agrár műszaki tudomány

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Műszaki Tudományi

Seres István

agrár műszaki tudomány

12 igen 1 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Növény-tudományi

Galli Zsolt

növénytermesztési- és kertészeti

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Növény-tudományi

Nagy Emese

növénytermesztési- és kertészeti

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Növény-tudományi

Kassai Mária Katalin

növénytermesztési- és kertészeti

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Növény-tudományi

Tréfás Hajnalka

növénytermesztési- és kertészeti

13 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte


I/12/2004/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései alapján a doktori fokozatszerzésre történő bejelentkezéseket, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottság összetételére tett javaslatokat az alábbi személyek részére hagyta jóvá:

Doktori iskola

Név

Megjegyzés

Állattenyésztés-tudományi

Baranyai Bence

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

 

 

 

 

 

 

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi

Bors Réka Mónika

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat a mellékelt változtatással az EDHT jóváhagyta.

Erdélyi Tamás

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Fehér János

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat a mellékelt változtatással az EDHT jóváhagyta.

Fekete Rita

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat a mellékelt változtatással az EDHT jóváhagyta.

Lajos Attila

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat a mellékelt változtatással az EDHT jóváhagyta.

Borzán Anita

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Obádovics Csilla

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat a mellékelt változtatással az EDHT jóváhagyta.

Vasa László

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Műszaki Tudományi

Hegyi Károly

A fokozatszerzésre történő bejelentkezés, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat a mellékelt változtatással az EDHT jóváhagyta.


 

I/13/2004/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései alapján egyéni felkészülésre, illetve költségtérítéses nappali doktori képzésre történő felvételi kérelmekről az alábbiak szerint döntött:

Doktori iskola

Név

Megjegyzés

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi

Domán Szilvia

Az EDHT az egyéni felkészülésre történő jelentkezését nem fogadta el, mert pályázó eddigi tudományos munkásságát nem tartja elég erősnek.

Javasolja a pályázónak a levelező doktori képzésre való jelentkezést.

 

Környezettudományi

 

Horváth Anna

Az EDHT csak kiemelkedő munkásságú pályázók egyéni felkészülésre beadott pályázatát tudja támogatni. Horváth Anna munkásságát nem látja ilyennek, és aggályok merültek fel atekintetben is, miért nem a Biológiai Doktori Iskolához nyújtotta be kérelmét a zoológia területén munkálkodó pályázó. Az EDHT a pályázatot Dr. Bakonyi Gábor és
Dr. Hornung Erzsébet professzoroknak adja ki értékelésre, választ várva tőlük arra: megfelel-e ez a pályázat a fent említett minőségi és illetékességi szempontoknak.

Környezettudományi

Abdouslam Algaidi

Az EDHT a külföldi költségtérítéses nappali doktori képzésre beadott pályázati anyagot elfogadta.

Yosof Salih Ali

Az EDHT a külföldi költségtérítéses nappali doktori képzésre beadott pályázati anyagot elfogadta.


I/14/2004/EDHT.


Az EDHT jóváhagyta Dr. Dinya László, Dr. Hoványi Gábor, Dr. Radó András és Dr. Wachtler István a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolába külső tagként történő akkreditálását.


 


3. napirendi pont


I/15/2004/EDHT.


Az EDHT a Kreditszabályzatot az Országos Kredittanács ajánlásait figyelembe véve a stilisztikai javítások után elfogadta. A doktori iskoláknak 2004. szeptember 1-jéig meg kell adni az átdolgozott kredit-értékeket és minta-tantervet.


 


4. napirendi pont


Az elnök ismertette az állami ösztöndíjas nappali képzés keretében eddig felvett és PhD-fokozatot nyert hallgatók százalékos megoszlását. Egyetemi szinten a felvett hallgatók 35 %-a szerzett eddig fokozatot. Ezt az arányszámot a most munkába állt EDHT mandátumának lejártáig 50 %-ra kell növelni. Az egyes iskolák között nagyon jelentős eltérések vannak az ésszerű időtartamon belül fokozatot szerzettek részaránya tekintetében.


 

 

 

5. napirendi pont


I/16/2004/EDHT.


Az EDHT jóváhagyta a 2004/2005. tanévre kapott (40 fő) nappali ösztöndíjas keretszám doktori iskolákra történő felosztását. A felosztás irányelve most, az EDHT elnökének "próbaéves" időszakában, a sokéves átlag szerint kapott helyek száma volt.

Doktori Iskola

Keretszám (fő)

Állattenyésztés-tudományi

4

Biológia Tudományi

4

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi

6

Környezettudományi

5

Műszaki Tudományi

3

Növénytudományi

6

Állatorvos-tudományi

8

Összesen

36

SZIE össz. tartalékkeret

4

 

Gödöllő, 2004. május 26.

 

Dr. Hornok László

egyetemi tanár, az EDHT elnöke