040930H


Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

HATÁROZATAI


a 2004. szeptember 30-án megtartott EDHT ülésről

 

Jelen van:

Dr. Hornok László
Dr. Kozák János
Dr. Walz Géza
Dr. Horváth László
Dr. Menyhért Zoltán
Dr. Rudas Péter
Dr. Stefanovits Pál
Dr. Szabó Ferenc
Dr. Szűcs István
Dr. Tuba Zoltán
Dr. Virányi Ferenc
Dr. Szendrő Péter,
Dr. Mészáros János
Dr. Marton L. Csaba
Dr. Fekete András
Dr. Gyulai Gábor
Dr. Fekete József
 

Dr. Széles Gyula, Dr. Borhidi Attila, kimentését kérte az ülésről.

 

 

Dr. Hornok László elnök köszöntötte az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tagjait, és megállapította, hogy a Tanács határozatképes, mivel a 17 szavazati jogú személyből 14 fő jelen van (82%). A jelenlévők a napirendi pontokkal egyetértettek:

1. Dr. "habil." cím odaítélésről döntés, és szakértő bizottság jóváhagyása.

2. Doktori iskolák előterjesztései fokozat odaítélésre, fokozatszerzésre történő bejelentkezésre, illetve szigorlati és bírálóbizottság jóváhagyásra.

3. Egyebek


1. napirendi pont


I/17/2004/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései, a sikeres habilitációs eljárások alapján a dr. "habil." címet a következő szavazati aránnyal odaítélte:

Név

Befogadó Doktori Iskola

Tudományág

Megjegyzés

Dr. Telekes Gábor

Műszaki Tudományi

agrár műszaki tudomány

14 igen 0 nem arányban

az EDHT a "dr. habil." címet odaítélte


I/18/2004/EDHT.


Az EDHT habilitációs pályázatot benyújtott alábbi személyek részére engedélyezte az eljárás megindítását, és jóváhagyta a szakértői bizottság összetételére vonatkozó javaslatokat, valamint az idegen és magyar nyelvű előadásokat.

Befogadó Doktori Iskola

Név

Tudományág

Megjegyzés

Állatorvos-tudományi

Dr. Hornung Erzsébet

Állatorvosi tudomány

Az előterjesztés alapján

Dr. Németh Tibor

Állatorvosi tudomány

Az előterjesztés alapján

Dr. Kacskovics Imre

Állatorvosi tudomány

Az előterjesztés alapján

Dr. Reiczigel Jenő

Állatorvosi tudomány

Az előterjesztés alapján

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi

Dr. Zsarnóczai J. Sándor

Gazdálkodás- és Szervezés tudomány

Az előterjesztés alapján

Műszaki Tudományi

Dr. Kalácska Gábor

Agrár műszaki tudomány

Az előterjesztés alapján

Dr. Bercsey Tibor

Agrár műszaki tudomány

Az előterjesztés alapján


 

2. napirendi pont


I/19/2004/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései alapján eredményes doktori szigorlatuk és védésük alapján az alábbi jelölteknek ítélte oda a doktori PhD fokozatot:

Doktori

Iskola

Név

Tudományág

Megjegyzés

Állattenyésztés-tudományi

Liptói Krisztina

állattenyésztés- tudomány

14 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Gazdálkodás-

és

Szervezés-tudomány

Borzán Anita

gazdálkodás- és szervezéstudomány

14 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Vasa László

14 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Környezet-tudomány

Szabó Katalin Éva

környezettudomány

14 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Műszaki Tudományi

David B. Foster

agrár műszaki tudomány

14 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Ludányi Lajos

14 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Növény-tudományi

Farkasné Szerletics Anikó

kertészeti és növénytermesztési

14 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte


 

I/20/2004/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései alapján a doktori fokozatszerzésre történő bejelentkezéseket, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottság összetételére tett javaslatokat az alábbi személyek részére hagyta jóvá:

Doktori iskola

Név

Megjegyzés

Állatorvos-tudományi

Rácz Orsolya

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Pribenszky Csaba

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Állattenyésztés-tudományi

Szabó Gyula

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Kovács Balázs

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Kobolák Julianna

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

 

 

 

 

 

 

Gazdálkodás- és Szervezés-tudományi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazdálkodás- és Szervezés-tudományi

Huda Fathi Salem

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Miskó Krisztina

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Neszmélyi Athéné

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Nyárs Levente

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Péter Balázs

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Ritter Krisztián

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Stauder Márta

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Széles Zsuzsanna

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Tomcsányi Péter

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Tóth Tamás

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Villányi Judit

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Szigeti Cecília

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Műszaki Tudományi

 

Bálint Julianna

A fokozatszerzésre történő bejelentkezés, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Bartus Zsolt

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Bihercz Gábor

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Mészáros György

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Növény-tudományi

Yasser Mohamed Hafez

A fokozatszerzésre történő bejelentkezés, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Dorner Zita

A fokozatszerzésre történő bejelentkezés, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.


3. napirendi pont


I/21/2004/EDHT.


Az EDHT a Környezettudományi Doktori Iskola új vezetőjének - az iskola tanácsának javaslata alapján -
Dr. Fekete József egyetemi tanárt, az MTA doktorát, az iskola alapító belső tagját javasolja.

Doktori

Iskola

Iskolavezető

Megjegyzés

Környezet-tudományi

Dr. Fekete József

14 igen 0 nem arányban az EDHT javasolja a Magyar Akkreditációs Bizottságnak jóváhagyásra


I/22/2004/EDHT.


Az EDHT az Egyetemi Doktori Szabályzat 4.§ h) (2) bekezdését a következő kiegészítéssel fogadta el:

A bírálóbizottság hiányzó elnökét, tagját - amennyiben a póttagok nem jelentek meg - a nyilvános vitát meghirdető doktori iskola vezetője (az összeférhetetlenség esetét kivéve) bármikor helyettesítheti.

 


 

I/23/2004/EDHT.


Az EDHT az Egyetemi Habilitációs Szabályzat 5.§ (5) pontját a következő kiegészítéssel fogadta el:

A szakértői bizottság hiányzó elnökét, tagját - amennyiben a póttagok nem jelentek meg - a habilitációs pályázatot befogadó doktori iskola vezetője (az összeférhetetlenség esetét kivéve) bármikor helyettesítheti.

 

Az EDHT elnöke egyebek között még az alábbiakról beszélt:

  1. A Kreditszabályzat stilisztikai javítása - a tartalom megváltoztatása nélkül - elkészült. A szeptember
    1-jére kért minta-tanterveket a doktori iskoláknak legkésőbb október végéig el kell készíteniük.
  2. Az akkreditációról: a Magyar Akkreditációs Bizottság újból megvizsgálja a doktori iskolákat 2001-től 2004-ig terjedő időszakra történt változásokról kell beszámolni, valamint az önértékelő jelentést készíteni. Ehhez nagy segítséget jelent az iskolák által 2001. évben elkészített akkreditációs pályázat. Végső határidő: november 10. (Az egyetem október 30-ig kérte.)
  3. Pénzügyek: Elkészült és kiosztásra került - az új I. évfolyamosok után járó - költségvetési képzési-kutatási keret leosztása. A doktori iskolák most először kaptak plusz 10% keretet a titkárság megtakarított központi keretéből.
  4. Ki lehet témavezető? A meghatározás - melyet elnapoltak a következő EDHT ülésre -, nagyon fontos lenne.
  5. Az EDHT titkársága annak érdekében, hogy a jövőben az előterjesztendő anyagokat minél könnyebben lehessen áttanulmányozni, felveszi a kapcsolatot a Rektori Hivatal informatikusaival, hogy ezután egy külön WEB-lapon legyenek az EDHT anyagok megtekinthetők, letölthető formátumban.
  6. Az EDHT jelenlévő tagjai megállapodtak a következő ülés időpontjáról, és helyéről:


Gödöllő SZIE I. Emeleti Rektori Tanácsterem 2004. december 9. (csütörtök) 13.00


 

Az elnök megköszöni az aktív közreműködést és munkát, és az ülést bezárja.

 

Gödöllő, 2004. október 4.

 

Dr. Hornok László

egyetemi tanár, az EDHT elnöke