041209H


Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

HATÁROZATAI


a 2004. december 9-én megtartott EDHT ülésrõl

Jelen van:

Dr. Hornok László
Dr. Kozák János
Dr. Walz Géza
Dr. Horváth László
Dr. Menyhért Zoltán
Dr. Rudas Péter
Dr. Stefanovits Pál
Dr. Széles Gyula
Dr. Szûcs István
Dr. Tuba Zoltán
Dr. Virányi Ferenc
Dr. Szendrõ Péter
Dr. Mészáros János
Dr. Marton L. Csaba
Dr. Fekete András
Dr. Gyulai Gábor
Kis Sándor

Dr. Szabó Ferenc, Dr. Borhidi Attila, kimentését kérte az ülésrõl.

Dr. Hornok László elnök köszöntötte az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tagjait, és megállapította, hogy a Tanács határozatképes, mivel a 17 szavazati jogú személybõl 15 fõ jelen van (88,2%). A jelenlévõk a napirendi pontokkal egyetértettek:

1. Dr. "habil." cím odaítélésrõl döntés, és szakértõ bizottság jóváhagyása.

2. Doktori iskolák elõterjesztései fokozat odaítélésre, fokozatszerzésre történõ bejelentkezésre, illetve szigorlati és bírálóbizottság jóváhagyásra.

3. Egyebek

1. napirendi pont


I/24/2004/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák elõterjesztései, a sikeres habilitációs eljárások alapján a dr. "habil." címet a következõ szavazati aránnyal odaítélte:

Név

Befogadó Doktori Iskola

Tudományág

Döntés

Dr. Hornung Erzsébet

Állatorvos-tudományi

állatorvos- tudomány

14 igen 1 érvénytelen arányban

az EDHT a "dr. habil." címet odaítélte

Dr. Németh

Tibor

Állatorvos-tudományi

állatorvos- tudomány

15 igen 0 nem arányban

az EDHT a "dr. habil." címet odaítélte

Dr. Reiczigel

Jenõ

Állatorvos-tudományi

állatorvos- tudomány

15 igen 0 nem arányban

az EDHT a "dr. habil." címet odaítélte

Dr. Kalácska Gábor

Mûszaki Tudományi

agrár mûszaki tudomány

15 igen 0 nem arányban

az EDHT a "dr. habil." címet odaítélte

Dr. Bercsey Tibor

Mûszaki Tudományi

agrár mûszaki tudomány

15 igen 0 nem arányban

az EDHT a "dr. habil." címet odaítélte

Dr. Zsarnóczai J. Sándor habil. cím odaítélésének tárgyalását a következõ EDHT ülésre elnapolták.


I/25/2004/EDHT.


Az EDHT az alábbi habilitációs pályázatot benyújtott személy részére engedélyezte az eljárás megindítását, és jóváhagyta a szakértõi bizottság összetételére vonatkozó javaslatokat, valamint az idegen és magyar nyelvû elõadásokat.

Befogadó Doktori Iskola

Név

Tudományág

Megjegyzés

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi

Dr. Csáki György

Gazdálkodás- és Szervezés tudomány

A szakértõi bizottságot 2 tag változtatásával jóváhagyta.

Az EDHT úgy döntött, hogy ezentúl a habilitációs pályázathoz (külön) csatolva minden pályázó adjon le tudományos munkásságának maximum 8-10 oldalas összefoglalását, benne a megjelent legjelentõsebb (max. 10 db.) tudományos publikációinak listáját.

Egyúttal javasolják, hogy minden habil. bizottságban legyen EDHT tag is.

Hornok László a téli szünetben készít egy tervezetet, amely elõsegítheti a habilitációs anyagok terjedelmének csökkentését és a lényegi részek értékelhetõségének megkönnyítését. Ezt vitára bocsátjuk, és a következõ ülésen döntünk a változtatásokról.


2. napirendi pont


I/26/2004/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák elõterjesztései alapján eredményes doktori szigorlatuk és védésük alapján az alábbi jelölteknek ítélte oda a doktori PhD fokozatot:

Doktori

Iskola

Név

Tudományág

Határozat

Állatorvos-tudományi

Ahmed Sayed

állatorvos- tudomány

15 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Balogh Nándor

15 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

 

Állattenyésztés-tudományi

Houssein Elbaraasi

állattenyésztés- tudomány

15 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Kovács Balázs

15 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Kobolák Julianna

15 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

 

Biológia Tudományi

Béki Emese

biológia

tudomány

15 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Józsa Rita

15 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Huppert Emese

15 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Gazdálkodás-

és

Szervezés-tudomány

Aboulgasem Amer Ahmed

 

gazdálkodás- és szervezéstudomány

15 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Daróczi Miklós

15 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Obádovics Csilla

15 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Pénzes Györgyné

15 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Környezet-tudomány

Joó Katalin

környezettudomány

15 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Vargha Márta

15 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Mûszaki Tudományi

Bálint Julianna

agrár mûszaki tudomány

15 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Növény-tudományi

Aid Oreifig

kertészeti és növénytermesztési

14 igen 1 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte


 

I/27/2004/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák elõterjesztései alapján a doktori fokozatszerzésre történõ bejelentkezéseket, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottság összetételére tett javaslatokat az alábbi személyek részére hagyta jóvá:

Doktori iskola

Név

Megjegyzés

Állatorvos-tudományi

Fodor Kinga

A fokozatszerzésre történõ jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az elõterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazdálkodás- és Szervezés-tudományi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botos Attila

A fokozatszerzésre történõ jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati és bírálóbizottság összetételre tett javaslatokat az elõterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Bozsik Norbert

A fokozatszerzésre történõ jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati bizottsági összetételre tett javaslatokat az elõterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Czárl Adrienn

A fokozatszerzésre történõ jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az elõterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Kórodi Márta

A fokozatszerzésre történõ jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az elõterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Laki Gábor

A fokozatszerzésre történõ jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az elõterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Szabó Zoltán

A fokozatszerzésre történõ jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az elõterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Szalay Zsigmond Gábor

A fokozatszerzésre történõ jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az elõterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Tóth Antal

A fokozatszerzésre történõ jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az elõterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Vas Judit

A fokozatszerzésre történõ jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati bizottsági összetételre tett javaslatokat az elõterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Huda Fahti Salem

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az elõterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Környezet-tudományi

 

Németh Nóra

A fokozatszerzésre történõ bejelentkezés, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat a mellékletben szereplõ kiegészítéssel az EDHT jóváhagyta.

Kristóf Dániel

A fokozatszerzésre történõ jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az elõterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Mûszaki Tudományi

 

Bognár József

A fokozatszerzésre történõ jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az elõterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Keppler István

A fokozatszerzésre történõ jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az elõterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Font László

A fokozatszerzésre történõ jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az elõterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Mezei Tibor

A fokozatszerzésre történõ jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az elõterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Nagy Béla

A fokozatszerzésre történõ jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az elõterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Ruda Gyõzõ

A fokozatszerzésre történõ jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az elõterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Növény-tudományi

Locher Judit

A fokozatszerzésre történõ bejelentkezés, a szigorlati témakört, a szigorlati bizottsági összetételre tett javaslatokat az elõterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

László Péter

A fokozatszerzésre történõ bejelentkezés, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az elõterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.


 

I/28/2004/EDHT.


Az EDHT a doktori iskola elõterjesztése alapján nappali, költségtérítéses doktori képzésre történõ felvételi kérelmekrõl az alábbiak szerint döntött:

Doktori iskola

Név

Megjegyzés

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi

Zbida Adel Dahmani

Az EDHT a pályázó nappali, költségtérítéses képzésre történõ jelentkezését elfogadta. Tanulmányait a 2004/205. tanév 2. felévtõl kezdheti meg.


 

I/29/2004/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák elõterjesztései alapján egyéni felkészülésre, illetve költségtérítéses nappali doktori képzésre történõ felvételi kérelmekrõl az alábbiak szerint döntött:

Doktori iskola

Név

Határozat

Állatorvos-tudományi

Szathmáry Kinga

Az EDHT az egyéni felkészülésre történõ jelentkezését - a pályázó eddigi tudományos munkássága alapján - elfogadta.

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi

Sági Judit

Az EDHT az egyéni felkészülésre történõ jelentkezését - a pályázó eddigi tudományos munkássága alapján - elfogadta.

Környezet-

tudományi

Mérõné Nótás Erika

Az EDHT az egyéni felkészülésre történõ jelentkezését - a pályázó eddigi tudományos munkássága alapján - elfogadta.


 

I/30/2004/EDHT.


Az EDHT a Növénytudományi Doktori Iskola Tanácsának javaslata alapján új személy iskolába történõ akkreditációról az alábbiak szerint döntött:

Doktori iskola

Név

Megjegyzés

Növénytudományi

Dr. Szécsi Árpád

Az EDHT nevezett doktori iskolába történõ akkreditálását jóváhagyta.

Dr. Szénási Ágnes

Az EDHT nevezett doktori iskolába történõ akkreditálását jóváhagyta.


3. napirendi pont


I/31/2004/EDHT.


Az EDHT a Szent István Ösztöndíjjal kapcsolatban - annak módosítására - új javaslatot terjeszt a rektor elé. Legyen évente 10 Szent István Ösztöndíjas hallgatónk! Közülük hatot, kizárólag alapképzésben résztvevõ hallgatókat, jelöljenek a karok, négyet pedig (csak doktoranduszokat) javasoljon az EDHT. Minthogy ez jelentõs, éves szinten kétmillió Ft-os költségnövekedéssel jár, kiderülhet, hogy ajánlásunknak nincs pénzügyi fedezete. Költségtakarékos kényszer esetén is szükség van azonban a két kategória és a két javaslattételi kompetencia elkülönítésére, s ha maradnunk kell a mai keretek között, akkor csökkentsük az ösztöndíj mértékét 300.000 Ft/év összegre.

A karok dékánjai által elõterjesztett hallgatók közül az alábbiak nyerték el a SZIE ösztöndíját:

Állatorvos-tudományi Kar: Bókony Veronika, II. évfolyamos doktorandusz hallgató

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar: Pesti Péter, V. évfolyamos hallgató

Gépészmérnöki Kar: Schrempf Norbert, III. évfolyamos doktorandusz hallgató

Jászberényi Tanítóképzõ Fõiskolai Kar: Jambrik Zsuzsanna, IV. évfolyamos hallgató

Mezõgazdaság és Környezettudományi Kar: Veres Andrea, V. évfolyamos hallgató

Ybl Miklós Mûszaki Fõiskolai Kar: Smekál Tamás, III. évfolyamos hallgató


Az EDHT elnöke egyebek között még az alábbiakról beszélt:

  • A MAB nem fogadta el a felterjesztett Környezettudományi Doktori Iskola új vezetõjét, így még 1 év hosszabbítást kapott dr. Menyhért Zoltán professzor. Kérte a Doktori Iskola ülésén, hogy február 1-jéig új Doktori Iskola Tanácsot hozzanak létre.
  • Levelezõ költségtérítési díjakat nem lehet elengedni, illetve csökkenteni, az Egyetemi Doktori Szabályzatban elõírtak szerint kell eljárni.
  • Az EDHT jelenlévõ tagjai megállapodtak a következõ ülés idõpontjáról, és helyérõl:


Gödöllõ SZIE I. Emeleti Rektori Tanácsterem 2005. február 24. (csütörtök) 13.00


Az elnök megköszöni az aktív közremûködést és munkát, mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván!

Gödöllõ, 2004. december 10.

Dr. Hornok László

egyetemi tanár, az EDHT elnöke