050224H


Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

HATÁROZATAI


a 2005. február 24-én megtartott EDHT ülésről

Jelen van:

Dr. Hornok László
Dr. Kozák János
Dr. Walz Géza
Dr. Horváth László
Dr. Menyhért Zoltán
Dr. Rudas Péter
Dr. Stefanovits Pál
Dr. Szűcs István
Dr. Tuba Zoltán
Dr. Virányi Ferenc
Dr. Széles Gyula
Dr. Gyulai Gábor

Dr. Borhidi Attila, Dr. Szabó Ferenc, Dr. Szendrő Péter, Dr. Marton L. Csaba, Dr. Fekete András és Dr. Mészáros János kimentését kérte az ülésről

Dr. Hornok László elnök köszöntötte az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tagjait, és megállapította, hogy a Tanács határozatképes, mivel a 18 szavazati jogú személyből 12 fő jelen van (66%). A jelenlévők a napirendi pontokkal egyetértettek:

1. Dr. "habil." cím odaítélésről döntés, és szakértő bizottság jóváhagyása.

2. Doktori iskolák előterjesztései fokozat odaítélésre, fokozatszerzésre történő bejelentkezésre, illetve szigorlati és bírálóbizottság jóváhagyásra.

3. Egyebek


1. napirendi pont


I/1/2005/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései, a sikeres habilitációs eljárások alapján a dr. "habil." címet a következő szavazati aránnyal odaítélte:

Név

Befogadó Doktori Iskola

Tudományág

Megjegyzés

Dr. Kacskovics Imre

Állatorvos-tudományi

Állatorvos-tudomány

12 igen 0 nem arányban

az EDHT a "dr. habil." címet odaítélte


I/2/2005/EDHT.


Az EDHT habilitációs pályázatot benyújtott alábbi személyek részére engedélyezte az eljárás megindítását, és jóváhagyta a szakértői bizottság összetételére vonatkozó javaslatokat, valamint az idegen és magyar nyelvű előadásokat.

Befogadó Doktori Iskola

Név

Tudományág

Megjegyzés

Állatorvos-tudományi

Dr. Harnos Noémi

Állatorvosi tudomány

Az előterjesztés alapján

Dr. Manczúr Ferenc

Állatorvosi tudomány

Az előterjesztés alapján

Állattenyésztés-tudományi

Dr. Szabó Tamás

Állattenyésztés-tudomány

Az előterjesztés alapján

Dr. Urbányi Béla

Állattenyésztés-tudomány

Az előterjesztés alapján

Biológia Tudományi

Dudásné dr. Posta Katalin

Biológia tudomány

Az előterjesztés alapján

Növénytudományi

Dr. Matúz János

Növénytermesztési- és kertészeti tudomány

Az előterjesztés alapján


 

2. napirendi pont


I/3/2005/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései alapján eredményes doktori szigorlatuk és védésük alapján az alábbi jelölteknek ítélte oda a doktori PhD fokozatot:

Doktori

Iskola

Név

Tudományág

Megjegyzés

Állatorvos-tudomány

Bényei Balázs

Állatorvos-tudomány

12 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Pribenszky Csaba

12 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Gazdálkodás- és Szervezés-tudományi

Salem Huda Fathi

Gazdálkodás- és szervezéstudomány

12 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Fehér János

12 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Növény-tudományi

Pék Zoltán

kertészeti és növénytermesztési

12 igen 0 nem arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte


I/4/2005/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései alapján a doktori fokozatszerzésre történő bejelentkezéseket, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottság összetételére tett javaslatokat az alábbi személyek részére hagyta jóvá:

Doktori iskola

Név

Megjegyzés

Állatorvos-tudományi

Farkas Szilvia

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Szathmáry Zsuzsa

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Tenk Miklós

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Állattenyésztés-tudományi

Balogh Krisztián

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Egerszegi István

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Kovács Katalin

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Biológia Tudományi

Ganyu Anita

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Gazdálkodás- és Szervezés-tudományi

Késmárki-Gally Szilvia

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Nagyné Pércsi Kinga

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Tóth Eszter Ilona

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Vágány Judit

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Bozsik Norbert

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Nyárs Levente

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Tóth Krisztina

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Tóth Tamás

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Műszaki Tudományi

Zsidai László

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Növény-tudományi

Yasser Mohamed Hafez

A bírálóbizottság összetételére tett módosítást az iskolavezető által tett előterjesztés alapján az EDHT jóváhagyta

Komáromi Judit

A fokozatszerzésre történő bejelentkezés, a szigorlati témakört, a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.


3. napirendi pont


I/5/2005/EDHT.


Az EDHT a Kari Tanácsok által felterjesztett kitüntető címek odaítélésével kapcsolatban az alábbi véleményt hozta, melyet az Egyetemi Tanács felé továbbít:

DOCTOR HONORIS CAUSA


Név

Vélemény

IGEN

NEM

ÉRVÉNYTELEN

Dr. Soós Pál

12

0

0

Dr. Woynarovich Elek

12

0

0

EGYETEMI MAGÁNTANÁR


Dr. Börzsönyi László

12

0

0

Dr. Fébel Hedvig

12

0

0

CÍMZETES EGYETEMI TANÁR


Dr. Csáki György

10

1

1

Dr. Ferenczi Márta

10

1

1

Dr. Vajsz Tivadar

11

0

1

Dr. Ludger Frerichs

12

0

0

Dr. Vajdai Imre

12

0

0

Dr. Kozma Pál

12

0

0

Dr. Papócsi László

11

0

1

Az EDHT elnöke egyebek között még az alábbiakról beszélt:

  1. EDHT és a doktori iskolák pénzügyei: az előző évhez képest az EDHT titkársága jelentős költségcsökkentést hajtott végre. Ezt a 25 millió Ft többletet (11 MFt normatív támogatásból, 4 millió Ft saját bevételekből) a doktori iskolák kapták meg.
  2. Doktori szabályzat: a MAB kiadta a doktori szabályzatokat a Doktoranduszok Országos Szövetségének (DOSZ) véleményezésre. Összesen 7 pontban kellett kisebb javításokat elvégeznünk, 2 pontban (15. § (7) b és a 22. §) azonban csak az új törvény megjelenése után - annak megfelelően - fogjuk csak elvégezni a módosítást.
  3. Környezettudományi Doktori Iskola vezetője kérje fel Dr. Ligetvári Ferenc professzor urat, hogy legyen a doktori iskolájuk alapító belső tagja, ezért mondjon le a Kertészettudományi Doktori iskola alapító tagságáról.
  4. Kettős doktori képzés abban az esetben folyhat, ha a fokozatszerzés itthon történik. Félévekre ki mehet a doktorandusz (3 esetben), de ösztöndíjat csak egy helyről vehet fel.
  5. Közgazdaságtudományi doktori iskolák fokozatszerzési követelményeit országosan át kellene tekinteni (Stefanovits professzor úr javasolja), hogy az megközelítően egységes legyen, ugyanis az egyes tudományterületek - publikációs lehetőségek szempontjából - nagyon eltérőek.
  6. Kiadott habilitációs követelmények munkaanyagot a következő ülésen meg kell tárgyalni és elfogadás esetén annak megfelelően a szabályzatot módosítani kell.
  7. Az EDHT jelenlévő tagjai megállapodtak a következő ülés időpontjáról, és helyéről:


Gödöllő SZIE I. Emeleti Rektori Tanácsterem 2005. május 26. (csütörtök) 13.00


Az elnök megköszöni az aktív közreműködést és munkát, és az ülést bezárja.

Gödöllő, 2005. február 26.

Dr. Hornok László

egyetemi tanár, az EDHT elnöke