050526H


Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

HATÁROZATAI


a 2005. május 26-án megtartott EDHT ülésről

 

Jelen van:

Dr. Hornok László
Dr. Kozák János
Dr. Walz Géza
Dr. Horváth László
Dr. Menyhért Zoltán
Dr. Rudas Péter
Dr. Marton L. Csaba
Dr. Szendrő Péter
Dr. Szabó Ferenc
Dr. Stefanovits Pál
Dr. Szűcs István
Dr. Széles Gyula
Dr. Molnár József
Dr. Tuba Zoltán

Dr. Gyulai Gábor, Dr. Virányi Ferenc, Dr. Borhidi Attila, Dr. Fekete András és Dr. Mészáros János kimentését kérte az ülésről

Dr. Molnár József, rektor köszöntötte az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tagjait, majd Dr. Hornok László elnök megállapította, hogy a Tanács határozatképes, mivel a 18 szavazati jogú személyből 13 fő jelen van (72%). A jelenlévők a napirendi pontokkal egyetértettek:

    1. Dr. "habil." cím odaítélésről döntés.
    2. Doktori iskolák előterjesztései fokozat odaítélésre, fokozatszerzésre történő bejelentkezésre, illetve szigorlati és bírálóbizottság jóváhagyásra.
    3. Egyebek


1. napirendi pont


I/7/2005/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései, a sikeres habilitációs eljárások alapján a dr. "habil." címet a következő szavazati aránnyal odaítélte:

Név

Befogadó Doktori Iskola

Tudományág

Megjegyzés

Dr. Harnos Andrea

Állatorvos-tudományi

Állatorvos-tudomány

13 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a "dr. habil." címet odaítélte

Dr. Szabó Tamás

Állattenyésztés-tudományi

Állattenyésztés-tudományi

13 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a "dr. habil." címet odaítélte

Dr. Urbányi Béla

13 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a "dr. habil." címet odaítélte

Dudásné dr. Posta Katalin

Biológia Tudományi

Biológia tudományi

13 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a "dr. habil." címet odaítélte

Dr. Csáki György

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi

Gazdálkodás- és szervezéstudományi

13 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a "dr. habil." címet odaítélte

Dr. Matuz János

Növénytudományi

Növénytermesztési és kertészeti

13 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a "dr. habil." címet odaítélte


 


2. napirendi pont


I/8/2005/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései alapján eredményes doktori szigorlatuk és védésük alapján az alábbi jelölteknek ítélte oda a doktori PhD fokozatot:

Doktori

Iskola

Név

Tudományág

Megjegyzés

Állat-tenyésztés

Szabó Gyula

Állattenyésztés-tudomány

13 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

 

Biológia Tudomány

Szerdahelyi Tibor

Biológia tudomány

13 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

 

Gazdálkodás- és Szervezés-tudományi

Szigeti Cecília

 

gazdálkodás- és szervezéstudomány

12 igen 0 nem 1 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Tomcsányi Péter

12 igen 0 nem 1 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Tóth Krisztina

12 igen 0 nem 1 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Tóth Tamás

12 igen 0 nem 1 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

 

Környezet-tudományi

Balázs Katalin

 

környezettudomány

13 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Magyari Julianna

13 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Németh Nóra

13 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Műszaki Tudományi

Tóth Gábor

agrár műszaki

13 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Zsidai László

13 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Növény-tudományi

Mihály Botond

kertészeti és növénytermesztési

13 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte


 

I/9/2005/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései alapján a doktori fokozatszerzésre történő bejelentkezéseket, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottság összetételére tett javaslatokat az alábbi személyek részére hagyta jóvá:

Doktori iskola

Név

Megjegyzés

Állattenyésztés-tudományi

Tóth Balázs

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Szőke Zsuzsanna

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

 

 

 

 

 

Biológia Tudományi

Magyar Donát

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Nagy Zoltán Árpád

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Czóbel Szilárd

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Naszradi Tamás

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Brandt Sára

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati bizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

 

 

 

 

 

 

Gazdálkodás- és Szervezés-tudományi

Nagy Henrietta

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Pető István

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Szűcs Mária

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Törőné Dunay Anna

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Lajos Attila

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

 

 

 

Környezet-tudományi

Hamed Abdouslam Abdorhim

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Khalif Abdouslam

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Bela Györgyi

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Műszaki Tudományi

Szász Olivér

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Kovácsné Lukács Mariann

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Buzás János

A bírálóbizottság összetételére tett javaslatot az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta

Joó Ervin

A bírálóbizottság összetételére tett javaslatot az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta

Szűcs Miklós

A bírálóbizottság összetételére tett javaslatot módosítással az EDHT jóváhagyta

Növény-tudományi

Árpás Krisztina

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.


3. napirendi pont


I/10/2005/EDHT.


Az EDHT a Növénytudományi Doktori Iskola véleménye alapján Prokaj Enikő honosítási kérelmét elfogadta.


I/11/2005/EDHT.


Az EDHT a Növénytudományi Doktori Iskola előterjesztése alapján Stefan Toepfert külső alapító tagként elfogadta.

Az EDHT elnöke egyebek között még az alábbiakról tájékoztatta a megjelenteket:

  1. A jövőben a doktori létszámok elosztása országos szinten más paraméterek alapján fog történni. A SZIE 2005/2006. tanévi létszámkerete 40 fő. Ebből 36 hely a tavalyi év első leosztása szerint várható, 4 tartalék-helyet az EDHT elnöke fenntart, melyről a doktori iskolák vezetőivel együtt döntenek.
  2. A kiosztott OM levél szerint - melyet az 51/2001. (IV. 3.) kormányrendelet előír - kéri a doktori iskolák vezetőit, hogy a doktoráltak elektronikus adatbázisát és a megvédett értekezéseket, valamint téziseit tegyék fel az OM honlapra, amely 2001-től működik. Ezt a Biológia és a Műszaki Tudományi Doktori Iskolák eddig nem teljesítették.
  3. Az Egyetemi Doktori Szabályzat alapján ezentúl amelyik doktori iskola 10 nappal az EDHT ülés előtt nem küldi meg az ülésükről készült jegyzőkönyvet az EDHT titkárságára, azt nem fogjuk az EDHT ülésén tárgyalni.
  4. Az EDHT jelenlévő tagjai megállapodtak a következő ülés időpontjáról, és helyéről:


Gödöllő SZIE I. Emeleti Rektori Tanácsterem 2005. október 6. (csütörtök) 13.00


 

Az elnök megköszöni az aktív közreműködést és munkát, és az ülést bezárja.

Gödöllő, 2005. május 30.

Dr. Hornok László

egyetemi tanár, az EDHT elnöke