051006H


Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

HATÁROZATAI


a 2005. október 6-án megtartott EDHT ülésről

Jelen van:

Dr. Hornok László
Dr. Kozák János
Dr. Walz Géza
Dr. Horváth László
Dr. Menyhért Zoltán
Dr. Gyulai Gábor
Dr. Fekete András
Dr. Marton L. Csaba
Dr. Szendrő Péter
Dr. Szabó Ferenc
Dr. Stefanovits Pál
Dr. Szűcs István
Dr. Virányi Ferenc
Dr. Tuba Zoltán
Dr. Huszenicza Gyula

Dr. Rudas Péter iskolavezető, professzor urat átruházott hatáskörben Dr. Huszenicza Gyula képviselte az ülésen. Dr. Borhidi Attila, Dr. Mészáros János és Kis Sándor kimentését kérte az ülésről.

Dr. Hornok László elnök köszöntötte az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tagjait, és bejelentette, hogy a hivatalos napirendi pontok előtt ünnepélyes Habilitációs Avatás következik. Két habilitált ugyanis a nyári avatáson külföldi útja miatt nem tudott részt venni.

Az EDHT elnöke a következő személyeknek adta át a "dr. habil." címről szóló oklevelet:

Dudásné dr. Posta Katalin részére, a biológia tudományágban és

Dr. Reicziegel Jenő részére, az állatorvos-tudományágban.

Az elnök ezek után megállapította, hogy a Tanács határozatképes, mivel a 18 szavazati jogú személyből 14 fő jelen van (77%). A jelenlévők a napirendi pontokkal egyetértettek:

1. Dr. "habil." címre pályázók szakértői bizottságainak jóváhagyása.

2. Doktori iskolák előterjesztései fokozat odaítélésre, fokozatszerzésre történő bejelentkezésre, illetve szigorlati és bírálóbizottság jóváhagyásra.

3. Egyebek

1. napirendi pont


I/12/2005/EDHT.


Az EDHT habilitációs pályázatot benyújtott alábbi személyek részére engedélyezte az eljárás megindítását, és jóváhagyta a szakértői bizottság összetételére vonatkozó javaslatokat, valamint az idegen és magyar nyelvű előadásokat.

Befogadó Doktori Iskola

Név

Tudományág

Megjegyzés

Állatorvos-tudományi

Dr. Bodó Gábor

Állatorvosi tudomány

Az előterjesztés alapján

Dr. Korsós Zoltán

Állatorvosi tudomány

Az előterjesztés alapján

Állattenyésztés-tudományi

Dr. Póti Péter

Állattenyésztés-tudomány

Az előterjesztés alapján

Biológia Tudományi

Dr. Csintalan Zsolt

Biológia tudomány

Az előterjesztés alapján

Dr. Nagy Zoltán

Biológia tudomány

Az előterjesztés alapján

Gazdálkodás- és Szervezéstud.

Dr. Borszéki Éva

Gazdálkodás- és Szervezéstud.

Az előterjesztés alapján

Növénytudományi

Dr. Tóth Ferenc

Növénytermesztési- és kertészeti tudomány

Az iskolavezető módosítása alapján


2. napirendi pont


I/13/2005/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései alapján eredményes doktori szigorlatuk és védésük alapján az alábbi jelölteknek ítélte oda a doktori PhD fokozatot:

Doktori

Iskola

Név

Tudományág

Megjegyzés

Állatorvos-tudományi

Fodor Kinga

Állatorvos-tudomány

14 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Farkas Szilvia

14 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Állattenyésztés

Egerszegi István

Állattenyésztés-tudomány

14 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

 

Gazdálkodás- és Szervezéstud.

Botos Attila

gazdálkodás- és szervezéstudomány

14 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Környezet-tudományi

Hegedűs Antal

környezettudomány

14 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Magyar Marianna

14 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Műszaki Tudományi

Joó Ervin

agrár műszaki

14 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Növény-tudományi

Yasser Mohamed Hafez

kertészeti és növénytermesztési

14 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte


I/14/2005/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései alapján az egyéni felkészülésre történő bejelentkezéseket az alábbi személyek részére hagyta jóvá:

Doktori iskola

Név

Megjegyzés

Állatorvos-tudományi

Zsarnovszky Attila

Az előterjesztés szerint az egyéni felkészülésre történő felvételt az EDHT jóváhagyta.

Növény-tudományi

Tasi Julianna

Az előterjesztés szerint az egyéni felkészülésre történő felvételt az EDHT jóváhagyta.


I/15/2005/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései alapján a doktori fokozatszerzésre történő bejelentkezéseket, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottság összetételére tett javaslatokat az alábbi személyek részére hagyta jóvá:

Doktori iskola

Név

Megjegyzés

Állatorvos-tudományi

Bálint Ádám

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Hornyák Ákos

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Földvári Gábor

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Mayer Balázs

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Répási Attila

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Biológia Tudományi

Czelleng Arnold

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Jeney Apor

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati bizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Magyar Donát

Az iskolavezető előterjesztése alapján az opponens megváltoztatását az EDHT jóváhagyta.

 

 

 

 

Gazdálkodás- és Szervezés-tudományi

Letenyei Krisztina

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Mogyorósy Eszter Réka

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Naárné Tóth Zsuzsanna

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Sági Judit

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Czárl Adrienn

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Neszmélyi Athéné

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Szűcs Mária

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Környezet-tudományi

Gál Anita

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Műszaki Tudományi

Oldal István

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Növény-tudományi

Kondrák Mihály

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Veres Anikó

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Horel Judit

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.


3. napirendi pont


I/16/2005/EDHT.


Az EDHT Dr. Báldi Andrást, Dr. Mucsi Lászlót és Dr. Nagy Jánost a Biológia Tudományi Doktori Iskolába tagként elfogadta.

Az EDHT elnöke egyebek között még az alábbiakról tájékoztatta a megjelenteket:

 1. Felhívta a figyelmet, hogy még mindig akad olyan doktori iskola, amelyik nem küldi meg az EDHT titkárságának nyomtatott, és elektronikus formában 10 nappal az EDHT ülés előtt az előterjesztendő anyagokat. Kéri ennek még fokozott betartását.
 2. A Habilitációs Szabályzat módosítására előterjesztett "Vitaanyag" az ülésen kiosztásra került. Az elnök kéri ennek tanulmányozását. A módosítás azt szolgálja, hogy a jövőben a beadott habilitációs pályázatok rövidebben legyenek, s egyben jobban tükrözzék azt, hogy
  • a pályázó érdemben gazdagította-e tudományterületét,
  • kellően dokumentálnak tartja-e ezt a tevékenységet az adott doktori iskola,
  • az előadó- és tananyag-fejlesztő képessége megfelelő-e.

Az írásos vélemények beérkezésének határideje: 2005. november 25.

 1. Az iskolavezetők részére kiosztott ODHT levél szerint 2005. október 17-e a határideje a doktori iskoláknak, hogy a doktoráltak elektronikus adatbázisát és a megvédett értekezéseket, valamint téziseit feltegyék az OM honlapra, amely 2001-től működik. Ezt az Állatorvos-tudományi Doktori Iskola és a Biológia Tudományi Doktori Iskolák eddig nem teljesítették. A pótlás azért szükséges a megadott határidőig, mivel a következő 2006/2007. tanév nappali ösztöndíjas keretlétszám megállapításának ez az egyik merítési alapja.
 2. Szükségessé vált a doktori képzésről készült angol nyelvű tájékoztató néhány pontban történő módosítása. Az iskolavezetők szükség szerint a megküldött anyagokat nézzék át, és a javítások után juttassák el az 1 oldalas anyagot az EDHT titkárságára.
 3. A 2166/2005. sz. kormányrendelet alapján a 2005. évi előirányzat maradvány képzési kötelezettség teljesítése érdekében a SZIE-n 2005. október 1-jétől a kifizetések csak 2006. év januárjától lehetségesek. A Pénzügyi Osztály kérése szerint csak azokat a számlákat adják le az iskolák 2005-ben, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a doktori tanulmányok, kísérletek, illetve kutatások zavartalan menetéhez.
 4. Az EDHT jelenlévő tagjai megállapodtak a következő ülés időpontjáról, és helyéről:


Gödöllő SZIE I. Emeleti Rektori Tanácsterem 2005. december 8. (csütörtök) 13.00

Az elnök megköszöni az aktív közreműködést és munkát, majd az ülést bezárta.

Dr. Hornok László

egyetemi tanár, az EDHT elnöke