051208H


Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

HATÁROZATAI


a 2005. december 8-án megtartott EDHT ülésről

Jelen van:

Dr. Hornok László
Dr. Kozák János
Dr. Walz Géza
Dr. Horváth László
Dr. Menyhért Zoltán
Dr. Gyulai Gábor
Dr. Fekete András
Dr. Stefanovits Pál
Dr. Széles Gyula
Dr. Szűcs István
Dr. Virányi Ferenc
Dr. Tuba Zoltán
Dr. Huszenicza Gyula
Dr. Pálinkás István
Kis Sándor
Dr. Marton L. Csaba, Dr. Szendrő Péter, Dr. Szabó Ferenc, Dr. Rudas Péter, Dr. Borhidi Attila és Dr. Mészáros János kimentését kérte az ülésről.

Dr. Hornok László elnök üdvözölte az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tagjait, külön köszöntve Dr. Stefanovits Pál akadémikus urat születésnapja alkalmából, illetve Dr. Szendrő Péter professzort a Darányi Ignác Díj elnyerése alkalmából.

Az elnök ezek után megállapította, hogy a Tanács határozatképes, mivel a 18 szavazati jogú személyből 13 fő jelen van (77%). Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Dr. Huszenicza Gyula, tagjai: Dr. Gyulai Gábor és Kamenszki Anita. A jelenlévők a napirendi pontokkal egyetértettek:

  1. Dr. "habil." odaítélése.
  2. Doktori iskolák előterjesztései fokozat odaítélésre, fokozatszerzésre történő bejelentkezésre, illetve szigorlati és bírálóbizottság jóváhagyásra.
  3. Egyebek


1. napirendi pont


I/17/2005/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései, a sikeres habilitációs eljárások alapján a dr. "habil." címet a következő szavazati aránnyal odaítélte:

Név

Befogadó Doktori Iskola

Tudományág

Megjegyzés

Dr. Korsós Zoltán

Állatorvos-tudományi

Állatorvos-tudomány

13 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a "dr. habil." címet odaítélte

Dr. Csintalan Zsolt

Biológia Tudományi

Biológia tudományi

13 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a "dr. habil." címet odaítélte

Dr. Borszéki Éva

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi

Gazdálkodás- és szervezéstudományi

12 igen 1 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a "dr. habil." címet odaítélte


I/18/2005/EDHT.


A Biológia Tudományi Doktori Iskola felterjesztése alapján Dr. Nagy Zoltán habilitációs szakértői bizottsága két taggal bővül: Dr. Podani János professzor az ELTE-ről és Dr. Janda Tibor kutató a Martonvásári Kutatóintézetből. Az EDHT az előterjesztést jóváhagyta.


2. napirendi pont


I/19/2005/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései alapján eredményes doktori szigorlatuk és védésük alapján az alábbi jelölteknek ítélte oda a doktori PhD fokozatot:

Doktori

Iskola

Név

Tudományág

Megjegyzés

Állatorvos-tudományi

Csaba György

 

Állatorvos-tudomány

13 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Mayer Balász

13 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Tenk Miklós

13 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Állattenyésztés

Vargáné Spiller Szilvia

Állattenyésztés-tudomány

13 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Környezet-tudományi

Kristóf Dániel

Környezet-tudomány

12 igen 0 nem 1 érvénytelen arányban

az EDHT a PhD fokozatot odaítélte


I/20/2005/EDHT.


Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései alapján a doktori fokozatszerzésre történő bejelentkezéseket, a szigorlati témakört, a szigorlati és bíráló bizottság összetételére tett javaslatokat az alábbi személyek részére hagyta jóvá:

Doktori iskola

Név

Megjegyzés

Állatorvos-tudományi

Hetyei Csaba

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Állattenyésztés-tudományi

Ábrahám Csaba

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat változtatással az EDHT jóváhagyta.

Miskolczi Edit

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati bizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

 

 

 

 

Gazdálkodás- és Szervezés-tudományi

Barkaszi Levente

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Bárczi Judit

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Felkai Beáta Olga

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Fónagy Árva Péter

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Vásáry Viktória

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Laki Gábor

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Nagy Henrietta

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Környezet-tudományi

Ködöböcz László

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Málnási Csizmadia Gábor

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Fehér Olga

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Műszaki Tudományi

Nagygál János

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört és a szigorlati bizottság összetételre tett javaslatokat változtatással az EDHT jóváhagyta.

Bartus Zsolt

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat változtatással az EDHT jóváhagyta.

Bihercz Gábor

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat változtatással az EDHT jóváhagyta.

Szász Olivér

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat változtatással az EDHT jóváhagyta.

Növény-tudományi

Balogh Andrea

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Bittsánszky András

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Ujj Apolka

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Tasi Julianna

A fokozatszerzésre történő jelentkezést, a szigorlati témakört, a szigorlati és bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat változtatással az EDHT jóváhagyta.


3. napirendi pont


I/21/2005/EDHT.


Az EDHT Dr. Lugasi Andreát és Dr. Kerényi Attilát a Környezettudományi Doktori Iskolába tagként elfogadta.

Az EDHT elnöke egyebek között még az alábbiakról tájékoztatta a megjelenteket:

 1. Dr. Biró Péter az MTA lev. tagja, az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatóprofesszorát a BDI javaslatára az EDHT tagjai közé kívánjuk választana. Javaslatunkat a 2005. december 14-i Egyetemi Tanácsülés elé terjesztjük jóváhagyásra.
 2. A Szent István Ösztöndíj Alapító Okiratának megfelelően a Karok által javasolt alábbi személyeket fogjuk felterjeszteni Rektor Úrnak:
 3. A karok dékánjai, főigazgatói által előterjesztett hallgatók és doktoranduszok közül az alábbiak nyerték el a SZIE ösztöndíját:

  Állatorvos-tudományi Kar:

  Pazár Péter, V. évfolyamos hallgató
  Dr.Balka Gyula, II. évfolyamos doktorandusz hallgató

  Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar:

  Toma Edit, IV. évfolyamos hallgató
  Fürediné Kovács Annamária, III. évf. doktorandusz hallg.

  Gépészmérnöki Kar:

  Kajtár Péter, V. évfolyamos hallgató
  Szakál Zoltán, III. évfolyamos doktorandusz hallgató

  Jászberényi Tanítóképző Főiskolai Kar:

  Urbán László Zoltán, III. évfolyamos hallgató

  Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar:

  Kaszab Edit, V. évfolyamos hallgató
  Mikó Péter Pál, II. évfolyamos doktorandusz hallgató

  Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar:

  Szabó Csaba, III. évfolyamos hallgató

 4. Az iskolavezetők részére kiosztott "Környezetegészségügyi Tudományági Részterület" c. anyagot az EDHT tagjai érdemben nem tudták minősíteni, az anyag kései érkezte miatt. A felületes betekintés alapján is nyilvánvaló volt azonban, hogy ez az anyag a kívánatosnál erősebben orvostudományi dominanciájú. Az a javaslat született, hogy környezettudományi szemlélettel kell átdolgoznia az előterjesztést. Abban is egyetértettek, hogy "tudományági részterületként" nem lehet befogadni ezt a programot. Javasoljuk viszont ilyen "témacsoport" kialakítását.
 5. A MAB által kiadott doktori iskolák belső és külső alapító tagjainak felülvizsgálati határidejét - 2005. december 15. - kérjük pontosan betartani!
 6. Tájékoztatta a tagokat a pénzügyekről:
  • Az iskolák részére leosztásra került a 2. félévi levelező költségtérítéses bevétel, összesen 6.200 eFt.
  • A központi költségvetési keretből megtakarított összeget 3.150 eFt-ot kaptak, hallgatóarányosan a doktori iskolák.
  • A költségtérítéses (külföldi, illetve levelezős) doktoranduszok bevételéből felhalmozódott rezsi költség a három kar szintén hallgatóarányosan kapta: Gépészmérnöki Kar: 300 eFt, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar: 1.200 eFt, valamint a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar: 2.800 eFt-ot.
 1. A Habilitációs Szabályzat módosítására az előző ülésen előterjesztett "Vitaanyag"-ot az iskolák véleményezték. A beérkezett vélemények, illetve Dr. Kozák János előterjesztése alapján szükségessé vált azonban a szabályzat egyéb pontjainak módosítása is. A habilitációs eljárás zökkenőmentesebb lebonyolítása érdekében az EDHT Titkársága átdolgozza a szabályzatot, majd a tagok rendelkezésére bocsátja elfogadásra.
 2. Az EDHT jelenlévő tagjai megállapodtak a következő ülés időpontjáról, és helyéről:


Gödöllő SZIE I. Emeleti Rektori Tanácsterem 2006. március 2. (csütörtök) 13.00

Az elnök megköszöni az aktív közreműködést és munkát, majd az ülést bezárta.

 

Dr. Hornok László

kmf.

egyetemi tanár, az EDHT elnöke