Meghívó

KIS ANDRÁS

BÚZA TÖRPÜLÉS VÍRUS REZISZTENCIA KIALAKÍTÁSA ÁRPÁBAN MESTERSÉGES miRNS FELHASZNÁLÁSÁVAL

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

FABRICZIUS-FERKE GYÖRGY

A CONTROLLING FORMATIKAI MÓDSZERTANÁNAK INNOVÁCIÓS LEHETŐSÉGEI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK

BÁN ERIKA

AZ ELLENŐRZÉS PRODUKTIVITÁST SEGÍTŐ SZEREPE ÉS FEJLESZTÉSE A MAGYAR KKV SZEKTORBAN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

HALMY LÁSZLÓNÉ ESZTER

A KÖRNYEZET SZEREPE AZ ELHÍZÁS KIALAKULÁSÁBAN, KEZELÉSÉBEN ÉS MEGELŐZÉSÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

PIRISI KÁROLY

A KÖZMUNKA SZEREPE A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN, A SZEGÉNYSÉG ÉS A HAJLÉKTALANSÁG KEZELÉSÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

NGUYEN HONG DUC

IMPACT OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI ON PLANT TOLERANCE TO SOME ABIOTIC STRESSES AND PHYTOPATHOGENS

DISSERTATION, THESIS

NAGY ZSUZSA

CHILI PAPRIKA MINŐSÉGI PARAMÉTEREINEK ALAKULÁSA KÜLÖNBÖZŐ SZÍNŰ ÁRNYÉKOLÓ HÁLÓK, GENOTÍPUSOK ÉS ÉRÉSFÁZISOK FÜGGVÉNYÉBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KONCSEK ARNOLD

KONVENCIONÁLIS ÉS ÖKOLÓGIAI TERMESZTÉSŰ FŰSZERPAPRIKA TERMÉSELEMZÉSE, ÉRÉSDINAMIKÁJA ÉS AZ ŐRLEMÉNYEK SZÍNSTABILITÁS VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KOSZTOLÁNYINÉ SZENTLÉLEKI ANDREA

A VÉRMÉRSÉKLET MINT ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁG JELENTŐSÉGE A HAZAI TEJELŐ- ÉS HÚSMARHATENYÉSZTÉSBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

KOVÁCS RÓBERT

KÜLÖNBÖZŐ VEGYÜLETEK HATÁSÁNAK TÖBB GENERÁCIÓN KERESZTÜLI VIZSGÁLATA A ZEBRADÁNIÓ (DANIO RERIO) EGYEDFEJLŐDÉSÉRE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK, THESIS

HAJDER LATEEF

ADHESIVE AND TRIBOLOGICAL BEHAVIOUR OF COLD ATMOSPHERIC PLASMA-TREATED POLYMER SURFACES

DISSERTATION, THESIS, INVITATION

LENGYEL ATTILA

A FENNTARTHATÓSÁG MINDFULNESS ÉS TURIZMUS TÉRTUDOMÁNYI ÖSSZEFÜGGÉSEI

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

OLÁH ENIKŐ ETELKA

VIGS VEKTOROK HASZNÁLATA SORÁN BEKÖVETKEZŐ GÉN EXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSOK ÉS EGY VIRÁLIS GÉNCSENDESÍTÉST GÁTLÓ FEHÉRJE RNS KÖTÉSÉNEK VIZSGÁLATA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

KOVÁCS ATTILA GÁBOR

KÖRTEGYÜMÖLCS ALKOHOLOS FERMENTÁCIÓJA ÉS PÁRLATJA AROMAPROFILJÁNAK TANULMÁNYOZÁSA

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

FÁCZÁNYI ZSUZSANNA

BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERTEK TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS SZOCIOLÓGIAI ÉRTELMEZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

VINKLERNÉ RAJCSÁNYI KLÁRA

A MAGYAR SERTÉSTARTÓ EGYÉNI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI ELEMZÉSE

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS

FARKAS MILÁN

MONOAROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK MIKROBIOÁLIS LEBONTÁSA OXIGÉNLIMITÁLT KÖZEGEKBEN

DISSZERTÁCIÓ, TÉZISEK , THESIS