Keresztféléves felhívás doktori képzésre jelentkezéshez

A Szent István Egyetem pályázatot hirdet az alábbi doktori iskolák állami ösztöndíjas és önköltséges formában, tudományos fokozatszerzést célzó doktori képzésre (PhD) a tudományos életpálya iránt elkötelezett végzős, vagy egyetemet végzett jelentkezők számára.

Budai Campuson:
    Élelmiszertudományi (ETDI) (Simonné Dr. Sarkadi Livia, egyetemi tanár)
    Kertészettudományi (KeTDI) (Zámboriné Dr. Németh Éva, egyetemi tanár)
    Tájépítészeti és Tájökológiai (TTDI) (Dr. Bozó László, egyetemi tanár)
Georgikon Campuson:
    Festetics Doktori Iskola (FEDI) (Dr. Anda Angéla, egyetemi tanár)
Gödöllői Campuson:
    Állattenyésztés-tudományi (ATDI) (Dr. Mézes Miklós, egyetemi tanár)
    Biológiatudományi (BTDI) (Dr. Nagy Zoltán, egyetemi tanár)
    Gazdaság- és Regionális Tudományi (GRTDI) (Dr. Popp József, egyetemi tanár)
    Környezettudományi (KTDI) (Csákiné Dr. Michéli Erika, egyetemi tanár)
    Műszaki Tudományi (MTDI) (Dr. Farkas István, egyetemi tanár)
    Növénytudományi (NTDI) (Dr. Helyes Lajos, egyetemi tanár)
Kaposvári Campuson:
    Állattenyésztési Tudományok (ATDI) (Dr. Szabó András, egyetemi tanár)
    Gazdálkodás és Szervezéstudományi (GSZDI) (Dr. Fertő Imre, egyetemi tanár)

A témameghirdetések a www.doktori.hu honlapon megtalálhatók.

A doktori képzést ösztöndíjas és önköltséges formában, nappali tagozaton lehet végezni, legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.

Tudományos kutatási témára és képzésre pályázhatnak azon agrár-, kertész-, élelmiszer-, tájépítész-, erdő-, gépész-, vegyész-, építő-, építész, villamosmérnökök, állatorvosok, biológusok, közgazdászok, jogászok – illetve egyéb MSc/MA végzettségűek esetén a felvételi bizottsági egyéni döntése alapján –, akik legalább jó rendű egyetemi diplomával (három évnél régebben végzettek esetében ez nem kritérium), a tudományterületen széles körben használatos világnyelvből legalább középfokú („C” vagy „B2”) típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával, és a doktori iskola által meghatározott tudományos előélettel rendelkeznek.

A nyelvi és a szakterület egyéb speciális követelményeit, valamint a választható témaköröket a doktori iskolák határozzák meg.

A pályázat beadásának póthatárideje: 2020. december 10.

A jelentkezések on-line módon történnek a következő módon:

A pályázatokat elektronikus úton a felveteli.phd@szie.hu e-mail címre kell megküldeni. A formátum pdf kiterjesztésű egy db. fájl a megnevezés: doktori iskola rövidítése_forma_név (pl.: ETDI_osztondijas_Jelentkezo_Katalin.pdf, vagy GSZDI_onkoltseges_Palyazo_Janos.pdf). A pdf fájlnak tartalmaznia kell az összes beadandó mellékletet (kivétel a számlaigénylőt, azt külön kell visszaküldeni fenti e-mailre), illetve amennyiben a témavezető aláírását nem lehet beszerezni, úgy azt lehet pótolni egy témavezető által küldött támogató e-mail beszkennelésével, és pályázati anyagba történő beszerkesztésével is.

Jelentkezési lap és számlaigénylő innen letölthető. A számlaigénylőt külön kell megküldeni a fenti címre.

Bővebb felvilágosítás a doktori iskolák honlapján található, illetve az alábbi telefonszámon kérhető:
SZIE Képzésadminisztrációs Központ, Törökné Hajdú Mónika, ügyvivő szakértő, főtanácsos
Telefon: 06 28 215-382, vagy 06 28 522-000/1058 mellék

http://www.szie.hu/Doktori képzés és habilitáció

A doktori képzés ösztöndíjas és önköltséges formában, nappali munkarendben végezhető nyolc féléves képzés, mely során legalább 240 kreditet kell megszerezni. A képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második négy félév a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.