Közzétételi kötelezettség

Kötelezően közzéteendő dokumentumok

A Szent István Egyetem 2016. évi költségvetésének mellékletei

A Szent István Egyetem 2015. évi költségvetésének mellékletei

 

A Szent István Egyetem 2014. évi költségvetésének mellékletei

Közérdekű adatok

 

Évi 5 millió forintot elérő, illetve azt meghaladó értékű szerződések

 

Közbeszerzés

Éves statisztikai összegezés (2016)

 

Létszám adatok

A Szent István Egyetem 2016. évi átlaglétszámának és rendszeres személyi juttatásának negyedévenkénti bontása

Szent István Egyetem 2017. évi átlaglétszámának és rendszeres személyi juttatásának negyedévenkénti bontása

A Szent István Egyetem többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdasági társaságok

 

Közlemény elveszett nyugtatömb érvénytelenítéséről

Kiadó helyiségek:

NYILVÁNOS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Ital-és ételautomaták üzemeltetése céljából a Szent István Egyetem Gödöllő, Páter Károly utca 1. sz. alatti, önálló épületben lévő Tudástranszfer Központ földszinti folyosóján az 1. helyszín bérbeadására

NYILVÁNOS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Ital-és ételautomaták üzemeltetése céljából a Szent István Egyetem Gödöllő, Páter Károly utca 1. sz. alatti, önálló épületben lévő Tudástranszfer Központ emeleti folyosóján a 2. helyszín bérbeadására

NYILVÁNOS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS
BÜFÉ HASZNÁLATRA KIJELÖLT ÉPÍTMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA A SZARVASI ARBORÉTUM LÁTOGATÓI IGÉNYEINEK ELLÁTÁSA CÉLJÁBÓL

Villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumai:

Ajánlati dokumentáció
1. sz. melléklet: Iratminták
2.1 és 2.2 sz. melléklet: Szerződéstervezetek
3. sz. melléklet: Műszaki adatlap
4.1 és 4.2 sz. melléklet: Műszaki leírások
T-görbék_1
T-görbék_2
T-görbék_3
T-görbék_4
T-görbék_5
T-görbék_6
Kiegészítő tájékoztatás
Kiegészítő tájékoztatás II.