Agrár-mérnöktanár

Képzési szint: Mesterképzés
A képzés helye: Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

A képzés célja olyan agrár-mérnöktanárok képzése (mezőgazdasági mérnök; mezőgazdasági szakoktató; gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök; mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök), akik alkalmasak a közoktatásban az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben, valamint a felnőttoktatásban a tanulók agrárszemléletének és ismereteinek, szaktudásának megalapozására. Olyan szakemberek képzése, akik az agrárszakképzés területén szakképzettségüknek megfelelően képesek a szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati oktatására, a pedagógiai tervezési, fejlesztési és kutatási feladatokra, továbbá aktív részesei lehetnek a vidékfejlesztésnek, előmozdíthatják az elmaradott régiók felzárkózását. Képesek a pedagógiai kutatási feladatok ellátására és a tudományos minősítési eljárásba való bekapcsolódásra. Mindezek mellett a képzés kellő alapokat ad ahhoz, hogy a hallgatók tanulmányaikat a PhD képzésben folytathassák a neveléstudomány területén. Képzési idő: 4 félév. Képzés formája: nappali és levelező.

Részletek:

 

Telephely:
Keresztféléves?: 
Nem