Agrármérnöki (ötéves)

A képzés célja: Olyan agrár-szakemberek képzése, akik az agrártudományok területén szükséges természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alap- és alapozó ismereteket, valamint az ezekre épülő mezőgazdasági szakmai ismereteket képesek szintetizálni és az agrárszakmában jelentkező feladatok megoldása során alkalmazni. A tervezési és szervezési feladatokat magas szinten tudják ellátni. Alkalmasak a tudományos munka végzésére, szakirányú továbbképzésbe történő bekapcsolódásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Alkalmasak az agráriumban működő vállalkozások létrehozására és irányítására, vezetői feladatok ellátására. A képzés a diplomamunka megvédésével és záróvizsgával zárul.

A szakképzettség megnevezése: okleveles agrármérnök.

Részletek

Telephely:
Keresztféléves?: 
Nem