Agrárszakok országos vizsgálatát végezte el a MAB

Budapest, 2011. december 8., csütörtök (OS) - A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) 2011. december 2-i ülésén megtárgyalta a felsőoktatási agrár képzési terület alapképzési szakjainak párhuzamos akkreditációs vizsgálati jelentését. A vizsgálatot a MAB közel ötven szakértő bevonásával, az egyes képzések önértékelésére alapozva, helyszíni látogatásokkal végezte. 11 intézmény 17 helyszínén folyó 71 képzéséről készült elemző értékelés. A MAB az egyes képzések szakmai tartalmát, személyi, oktatási-kutatási és infrastrukturális feltételeit, továbbá minőségbiztosításukat vizsgálta, s a 16 alapszak országos helyzetéről áttekintő értékelést is adott. Ilyen mélységű és körültekintő vizsgálatra korábban nem került sor az agrár felsőoktatásban.

A vizsgálat eredményeként 59 képzés öt évre, 12 pedig két évre szóló akkreditációt kapott. A képzési terület egészéről a MAB megállapította, hogy az alapszakok lefedik az agrárium teljes spektrumát, országosan és regionálisan is kielégítik a szakember szükségletet, jó csatlakozási pontokat biztosítanak az agráriumhoz kötődő társadalmi tevékenységekhez és felkészítenek a mesterképzés különböző szakjaira. Megállapította, hogy a felvettekhez képest nagyon alacsony a diplomát szerzők aránya; több szakon az elméleti ismeretanyag túlméretezett, ezért hiányosak a végzett hallgatók gyakorlati ismeretei; a hagyományos szakok (pl. növénytermesztő) népszerűsége – a divatosabb szakok miatt – egyre csökken, ezért néhány éven belül e téren szakemberhiány lehet. Indokolt a szakok, szakirányok egy részét néhány átfogó agrár alapszakba egyesíteni, s a specializációt a mesterképzési szakokra hagyni.
A MAB az egyes képzésekre konkrét minőségjavító javaslatokat tett, továbbá általános ajánlásokat fogalmazott meg az intézmények és az oktatási kormányzat számára is.
A teljes jelentés a MAB honlapján (http://www.mab.hu/a_publikaciok.html) elérhető.

Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság

Budapest, 2011. december 8.

    Kiadó: Magyar Felsőoktatási Akkreditációs  Bizottság

(os.mti.hu)