Állattenyésztő mérnök

Képzési szint: Alapképzés

A képzés helye: Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

A képzés célja olyan állattenyésztő mérnökök képzése, akik természettudományi, állattenyésztési, agrárműszaki, élelmiszergazdasági és mezőgazdasági technológiai ismereteik birtokában képesek az állati termék-előállítás termelési, feldolgozási, értékesítési folyamatainak tervezésére, irányítására, szervezésére, önálló gazdálkodásra, egyéni és társas vállalkozások működtetésére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban (mesterképzés során) történő folytatásához.

Részletek

Telephely: