Andragógia

Képzési szint: Alapképzés
A képzés helye: Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar (Békéscsaba)

Az Andragógia szak célja olyan andragógusok képzése, akik a neveléstudományi, pszichológiai, jogi, közgazdasági és szociológiai tudásuk, valamint az állami, önkormányzati, vállalkozói, civil és nonprofit szervezetekről és intézményekről, a munkaerőpiac és a munkavállalás kapcsolatáról szerzett ismereteik alapján képesek a közművelődés, a településeken, intézményekben, szervezetekben és közösségekben, a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, irányító, illetve animátori, tanácsadói munkakörök ellátására és a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok végzésére.

 Részletek

 

Telephely:
Keresztféléves?: 
Nem