Átadták a tudományos diákköri konferencia rektori különdíjait

A Szent István Egyetem tudományos diákköri konferenciájának 50 ezer forintos rektori különdíjait, továbbá a témavezetők és a kari TDK felelősök elismerő okleveleit adta át december 12-én, Gödöllőn dr. Palkovics László rektor és Nguyen Duc Quang, az Egyetemi Tehetséggondozási Tanács újonnan megválasztott elnöke. A résztvevőket dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke is köszöntötte.

A kari tudományos diákköri konferenciákat november 20-tól december 5-ig rendezték meg; 31 szekcióban összesen 233 pályamunkát mutattak be a hallgatók. A szekciók bírálóbizottságai 156 pályamunkát javasoltak előadásra a 2021. évi XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

A számok bizonyítják, hogy a tudományos diákköri tevékenység iránti érdeklődés folyamatos, hangsúlyozták köszöntőikben dr. Palkovics László, Nguyen Duc Quang és dr. Szendrő Péter. Az eredmények, és azok elismerése, valamint a tehetséges fiatalokért dolgozó oktatók, kutatók munkája egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy a TDK munka egyre ismertebbé és elismertebbé válik.

Az egyetem vezetése elkötelezett a több évtizedes múltra visszatekintő tudományos diákköri mozgalom iránt, hiszen a felsőoktatásban ez a tehetséggondozás legfontosabb és legjelentősebb színtere.

Dr. Palkovics László és Nguyen Duc Quang elismeréssel szóltak dr. Szilágyi Tivadar, az Egyetemi Tehetséggondozási Tanács korábbi elnöke munkájáról.

Az eseményen köszönetet mondtak a témavezetőknek, továbbá a kari tudományos tevékenység koordinálásában és a konferencia szervezésében résztvevő kari TDK felelős munkatársaknak is.

A karok tudományos diákköri tanácsainak javaslata alapján rektori különdíjban részesültek a következő hallgatók, továbbá elismerő oklevéllel köszönték meg témavezetőik munkáját.

 

Agrár- és Gazdaságtudományi Kar

Gulyás Illés Zsolt

Pályamunka címe: Különböző tógazdasági haltermelési módok hatásai a vízminőségre

Témavezető: Dr. Jakab Gusztáv intézetigazgató, egyetemi docens

 

Élelmiszertudományi Kar

Tóth Barnabás

Pályamunka címe: Tápközeg optimálás probiotikus Lactobacillus törzsek intracelluláris b-galaktozidáz termelésére

Témavezető: Dr. Bujna Erika egyetemi adjunktus

 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Főglein Gyula

Pályamunka címe: Egy nagyvállalat devizaárfolyam-kockázatának fedezése

Témavezető: Dr. Pataki László egyetemi docens

 

Gépészmérnöki Kar

Lágymányosi Anikó

Pályamunka címe: Létesítmény üzemeltetésének fejlesztése intelligens technológiákkal

Témavezető: Dr. Daróczi Miklós egyetemi docens

 

Kertészettudományi Kar

Csonka Valéria Anna

Pályamunka címe: A platán masszáriás betegségének megjelenése Magyarországon

Témavezető: Horváthné dr. Petróczy Marietta egyetemi docens

Dr. Palkovics László tanszékvezető, egyetemi tanár

Dr. Gutermuth Ádám faápolási szakmérnök, növényorvos, GreenUnit Kft.

 

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

Megyeri Eszter

Pályamunka címe: A Ligula pavlovskii parazita hatása a folyami gébek (Neogobius fluviatilis) szaporodására

Témavezető: Dr. Hegyi Árpád tudományos főmunkatárs

Dr. Vitál Zoltán tudományos munkatárs, Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet

 

Tájépítészeti és Településtervezési Kar

Keszthelyi Ákos Bence

Pályamunka címe: A Budapesthez kapcsolódó területi rendszer elemzése

Témavezető: Dr. Jombach Sándor egyetemi docens

Schuchmann Péter ügyvezető igazgató, Pestterv Kft.

 

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Kulcsár Dávid és Nyárai Fruzsina

Pályamunka címe: ACÉL/EMLÉK-MŰ/TÉR

Témavezető: Dr. Csontos Györgyi egyetemi docens

 

Elismerő oklevélben részesültek a kari tudományos diákköri konferenciák szervezésében végzett kiemelkedő tevékenységükért a következő munkatársak.

 

Agrár- és Gazdaságtudományi Kar

Dr. Ribács Attila főiskolai docens

 

Élelmiszertudományi Kar

Farkas Csilla egyetemi tanársegéd

 

Gazdaság- és Társadalomtudományi

Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök

 

Gépészmérnöki Kar

Dr. Zsidai László egyetemi docens

 

Kertészettudományi Kar

Dr. Pénzes Béla egyetemi tanár, a kari Tudományos Diákköri Tanács leköszönő elnöke

Dr. Vétek Gábor egyetemi docens

 

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

Dr. Pető Ákos egyetemi docens

 

Tájépítészeti és Településtervezési Kar

Dr. Sallay Ágnes egyetemi tanár

 

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Dr. Csanádi Gábor Mátyás főiskolai tanár

 

A fotók Balázs Gusztáv felvételei.