Az Egyetem vezetése

Dr. Palkovics László
Rektor
Telefon: +36 28 522 000/1002 mellék
E-mail: rector@szie.hu
Magyar Ferenc
Kancellár
Telefon: +36 28 522 000/1010 mellék
E-mail: kancellar@szie.hu
Dr. Urbányi Béla
Általános és stratégiai rektorhelyettes
Telefon: + 36 28 522 000/1912 mellék
E-mail: Urbanyi.Bela@mkk.szie.hu
Tóth Edit
Gazdasági és műszaki kancellárhelyettes
Telefon: + 36 28 522 000/2220 mellék
E-mail: Toth.Edit@gfh.szie.hu
Dr. Markó Balázs
Oktatási rektorhelyettes
Telefon: +36 28 522 000/1007 mellék
E-mail: oktatasi.rektorhelyettes@szie.hu
Dr. Szabó Linda Zsófia
Jogi, igazgatási és humánpolitikai kancellárhelyettes
Telefon: + 36 28 522 000/1011 mellék
E-mail: Szabo.Linda.Zsofia@fh.szie.hu
Dr. Helyes Lajos
Tudományos rektorhelyettes
Telefon: +36 28 522 000/1710 mellék
E-mail: helyes.lajos@mkk.szie.hu
Dr. Kozári József
Szolgáltatási központokért felelős kancellárhelyettes
Telefon: + 36 28 522 000/1195 mellék
E-mail: Kozari.Jozsef@sztk.szie.hu
Simonné Dr. Sarkadi Livia
Nemzetközi és külkapcsolati rektorhelyettes
Telefon: +36 28 522 000/1017 mellék
E-mail: international@szie.hu