Az évnyitóra térnek vissza a gólyák

Rektori fórummal ért véget augusztus 29-én a Szent István Egyetem gólyatábor-sorozata. A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (MKK) beiratkozás előtt álló elsősei hajnalba nyúló programjuk után találkoztak még egyszer az 1-es előadóban, hogy dr. Tőzsér János előadásában is ismerkedjenek az új Alma Materrel.

Az egyetem vezetője ismertette az intézmény történetét, kari felépítését, szakjait, művelt tudományterületeit. Kiemelte: az egyetem tíz doktori iskolájából négy az „MKK talaján” működik, érdemes tehát a tanulmányok során bekapcsolódni a karon zajló kutatásokba is. Örömteli, hogy egy rögtönzött felmérés szerint a gólyák nagyobb része már nyelvvizsgával érkezett a táborba, a diplomaszerzés ezen feltételével tehát nem lesz gondjuk az egyetemi évek során, több időt tölthetnek a szaktudományos felkészüléssel. A fórumon elhangzott kérdés is a kutatásokba történő bekapcsolódás mikéntjét firtatta. Erre számos lehetőség van a tudományos diákköri munkától a demonstrátorságig.

Balogh Barbara, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke a HÖK és a kollégium által szervezett színes programokra is felhívta a figyelmet. Kérte a gólyákat, ápolják az egyetemi hagyományokat, s ha majd oda érkeznek, segítsék azok átvételét az őket követő generáció tagjainál is.

Az egyetem és a hallgatói érdekképviselet vezetője is azt tanácsolta, hogy az elsősök minél előbb igyekezzenek megtalálni a tanulás, a munka és a kikapcsolódás legjobb arányát. A tábort zárva Budai Ákos, a kari hallgatói önkormányzat elnöke bocsátotta útjára a fáradt csapatot a szeptember 4-i viszontlátásig.

Balázs Gusztáv felvételei