AZ MTA DR. SOLTI LÁSZLÓT RENDES TAGGÁ, DR. MÉZES MIKLÓST LEVELEZŐ TAGGÁ VÁLASZTOTTA

Gödöllő, 2010. május 4.

 

2010. május 3-án a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése rendes tagjai sorába választotta Dr. Solti Lászlót, a Szent István Egyetem (SZIE) rektorát, és levelező taggá választotta Dr. Mézes Miklóst, a Szent István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát.

A Magyar Tudományos Akadémia 2010. május 3-án rendes taggá választotta Dr. Solti Lászlót, a Szent István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát, rektorát. A tudományos társaság Alapszabálya szerint rendes tagként az a magyar állampolgárságú levelező tag választható meg, aki „levelező tagságának elnyerése óta jelentős tudományos eredményeket ért el”. A 64 éves tudós 2004 óta az MTA levelező tagja. Szűkebb szakterülete az állatorvos-tudomány és a szaporodásbiológia.

Az ajánlás során felterjesztett 140 tudós közül 30-an váltak az Akadémia új tagjaivá, közöttük Mézes Miklós, a SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Állattudományi Alapok Intézet Takarmányozástani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Levelező taggá olyan magyar állampolgár választható meg, aki az MTA doktora címmel vagy azzal egyenértékűnek minősített tudományos fokozattal rendelkezik, és „aki tudományát elismerten és különösen magas színvonalon, alkotó módon műveli”. Az 57 éves kutató 2000 óta az MTA doktora. Szűkebb szakterülete a gazdasági állatok takarmányozása és a takarmánytoxikológia.

 

További információ:
Slániczné Molnár Ildikó
PR ügyvivő szakértő

Tel.: 06-28-522-000/1013