Biológiai talajerő-gazdálkodási szakértő / szakmérnök

Jelentkezési határidő: 2019. január

A képzés teljes neve:

Talajerő-gazdálkodási szakértő / szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

 • Szintje: szakirányú továbbképzési szak
 • Formája: levelező képzés
 • Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően Biológiai Talajerő-gazdálkodási szakmérnök ill. Biológiai Talajerő-gazdálkodási szakértő
 • A képzésért felelős kar megnevezése: Kertészettudományi Kar
 • A szakért felelős oktató neve és beosztása: Prof. Dr. Biró Borbála, DSc., egyetemi tanár

Képzéssel kapcsolatos információk

 • A képzési idő félévekben meghatározva: 2 félév
 • A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
 • Összes kontakt óra száma (konzultáció): 80 óra/félév, ebből 70 óra/félév tantermi, 10 óra/félév terepi oktatás
 • Összesen: 160 óra, ebből 140 óra tantermi konzultáció, 20 óra terepi gyakorlat
 • Helyszíne: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
 • Önköltség díja: 200.000 Ft/félév (2018)

A szakmai gyakorlat időtartama és jellege: A tantervben szereplő Tanulmányi szemle I.-II. tárgyak keretében külső gazdálkodó szervezetnél töltött gyakorlati foglalkozások formájában.

A szak következő indításának tervezett időpontja: 2019. február

Jelentkezési határidő a következő turnusra: 2019. január.

Jelentkezési lap beküldendő vagy személyesen leadható:

Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Bővebb információ:

a Kari honlapon ide kattintva olvasható, valamint az alábbi elérhetőségeken kapható:

Prof. Dr. Bíró Borbála egyetemi tanár, szakfelelős
Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék
Tel.: +36 1 305 7465
E-mail: Biro.Borbala@kertk.szie.hu, kertk.felveteli@szie.hu

Telephely:
Keresztféléves?: 
Nem