Bővülő együttműködés, tudástranszfer és fajtáink szaporítási jogának értékesítése Kínában

2019. december 23-án tett látogatást egyetemünkön - egy európai körút keretein belül - az Északnyugati Mezőgazdasági és Erdészeti Egyetem (Senhszi, Kínai Népköztársaság) delegációja Prof. Dr. Li Xianwang, az egyetemi tanács elnökének vezetésével. A delegációban részt vettek Prof. Dr. Song Weining Agronómiai Kar, Prof. Dr. Hu Xiaoping, dékán, Növényvédelmi Kar, Prof. Dr. Hu Xiatao, dékán, Vízgazdálkodási és Építészeti Kar, valamint Sun Ma, az elnöki iroda igazgatója és Qiao Wenjun a Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának igazgatóhelyettese. Egyetemük Kína második legnagyobb agrártudományi intézménye az északnyugati rendkívül termékeny és az élelmiszertermelés szempontjából meghatározó régióban, mintegy 35 000 hallgatóval. Az egyetemmel bő negyedszázados együttműködést Dr. Hrotkó Károly egyetemi tanár alakított ki, melynek köszönhető az intenzív cseresznyetermesztés magyar módszereinek, alanyainak és fajtáinak meghonosítása Kínában. Hrotkó professzor szervezésében több munkatársunk járt már Senhszi tartományban, a cseresznyetermesztéshez kapcsolódó növényvédelmi témákban (Dr. Fail József tanszékvezető egyetemi docens), valamint a gyümölcsfeldolgozás témakörében (Stégerné Dr. Máthé Mónika tanszékvezető egyetemi docens és Dr. Kun Szilárd egyetemi adjunktus). A két egyetemnek határozott szándéka az eddigi együttműködés kiszélesítése a mezőgazdasági felsőoktatás és kutatás egyéb területein. A delegációt Dr. Palkovics László rektor és Dr. Hrotkó Károly egyetemi tanár (Kertészettudományi Kar) fogadta a budai kampuszon, majd Rektor Úr tájékoztatást adott a Szent István Egyetem oktatási és kutatási tevékenységéről. Egyetemünkön most zárul egy államközi egyezményen alapuló közös K+F projekt a cseresznyetermesztés fejlesztési témakörben, amelyben a Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék mellett a Gyümölcstermő Növények Tanszék, a Konzervtechnológiai Tanszék, a Sör- és Szeszipari Tanszék, valamint a Rovartani Tanszék munkatársai vettek részt. A baráti hangulatú és szakmailag rendkívül hasznos, tárgyszerű megbeszélést követően együttműködési megállapodás aláírására került sor a két intézmény között. A megállapodás oktatók és kutatók cseréjének, kínai hallgatók fogadásának további bővítését, valamint közös kutatás-fejlesztési pályázatokban való részvételt irányoz elő.

Az egyetemi delegáció látogatásával egy időben 2019. december 16-23 között vendégünk volt az Északnyugati Mezőgazdasági és Erdészeti Egyetem Kertészettudományi Karának professzora Dr. Cai Yuliang valamint Geng Jinhu vezérigazgató (Wopsun Tudományos és Technológiai Innovációs Kft. Peking). A vendégek meglátogatták a Hrotkó professzor által kidolgozott magyar cseresznyeorsó művelési rendszer elveit alkalmazó hazai gazdák, vállalkozások cseresznyeültetvényeit és az ott levő alanykísérleteket Kecskeméten, Ravazdon és Nagykutason, valamint konzultációkat folytattak a pálinkafőzési és likőrgyártási technológia kínai adaptációjáról. Az együttműködésnek és a meggyőző hazai eredményeknek köszönhetően a kínai innovációs cég, a Wopsun Kft. és a SZIE licenc szerződést kötött a fajtaoltalommal védett magyar sajmeggy alanyok kínai szaporítására és forgalmazására. A szerződés aláírására a kínai egyetemi vezetés jelenlétében került sor szintén 2019. december 23-án.