Diplomaátadó ünnepség a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon (GTK) közel ötszázan tettek sikeres államvizsgát júniusban. A kar diplomaátadó ünnepségét június 16-án tartották a gödöllői aulában.

A pályakezdőket köszöntő dr. Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a többi között elmondta, hogy a tárca kiemelt stratégiai partnerként számít a gödöllői univerzitásra a Darányi Ignác Terv megvalósításában.

Ha van vetőmag, vélhetően lesz betakarítás is, fogalmazott dr. Villányi László dékán. A GTK-ra 3500-an jelentkeztek felvételre az új tanévre, közülük 1300-an első helyen.

Az ünnepségen bejelentették, hogy a tanév során dr. Szabó Lajos professzor emeritus, az MTA doktora az Oroszországi Tyimirjazev Állami Agrár Egyetemen a „doktor honoris causa” kitüntetést vette át, dr. Vasa László dékánhelyettest a jekatyerinburgi közgazdasági egyetemen tiszteletbeli doktorrá avatták.

Az esemény jubileumi oklevelek átadásával folytatódott. Aranyoklevelet Békési József, gyémántoklevelet dr. Bakondiné Zámory Éva, dr. Benczédi Ferencné, dr. Deák Gábor, dr. Fehér István, dr. Klenczner Imre, dr. Nagy Emil, dr. Pál János, dr. Romány Pál, dr. Sedlmayr Tamás, dr. Süpek Zoltán, dr. Tőzsér János, dr. Vados János, Ficsor Ferenc, Forgács Gyula, Gergely Imre, Molnár Ottó, Nagyházi Sándor, Papp István és Simonné dr. Kiss Ibolya vett át.

A kitüntettek nevében dr. Romány Pál ny. miniszter, professzor emeritus elmondta, hogy emelt fővel tekintenek agrármérnöki pályafutásukra. Abban az időben, 1965-ben lépte át először Magyarországon a búza hozama a húsz mázsa termést hektáronként, majd az 50 mázsát a 80-as években.

Az ünnepségen címzetes egyetemi docens elismerésben részesült dr. Bacsa Márta Ilona, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet humánpolitikai igazgatója, Gyetvai Árpád, az Emberi Erőforrások Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság Külhoni Magyarok Osztályának osztályvezetője és Vada Gergely, a Niveus Consulting Group Kft. vezető üzleti tanácsadója.

Dékáni Elismerő Oklevelet vehetett át Varga Korinna kommunikáció és médiatudomány, Kistamás Tünde gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, Mihály Zsófia gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök és Botond Orsolya emberi erőforrás alapszakon végzett hallgató.

A kar tanácsa Pro Fakultate Emlékérmet adományozott dr. Horváth Ágnesnek, a Marketing Intézet ny. egyetemi docensének.

A kar érdekében kifejtett sikeres együttműködésért Kitüntető Oklevélben részesült a Központi Statisztikai Hivatal, a péceli Fáy András Mezőgazdasági, Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet és a Lázár Lovaspark.

A kar hallgatói a Tanév Legjobb Oktatója díjat dr. Villányi Juditnak, a Közgazdaságtudományi és Módszertani Intézet egyetemi docensének ítélték oda.