Diplomaátadó ünnepség a Kertészettudományi Karon

2019. február 6-án a Kertészettudományi Kar Oklevélátadó Ünnepélyes Kari Tanácsülést tartott a 2017/2018. tanév második félévében és a 2019/2019. tanév első félévében végzett hallgatóknak.

Karunkon az elmúlt évben 303 hallgató fejezte be tanulmányait. Diplomát szerzett az informatikus és szakigazgatási agrármérnök alapképzési szakon 14 fő, a kertészmérnöki alapképzési szakon 57 fő, a környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szakon 54 fő, a szőlész-borász mérnöki alapképzési szakon 31 fő, a kertészmérnöki mesterképzési szakon angol és magyar nyelvű képzésben 22 fő, a növényorvosi mesterképzési szakon 27 fő, ökológiai gazdálkodó mesterképzési szakon 3 fő, a kertészmérnöki felsőoktatási szakképzési szakon 11 fő, a biológiai talajerő-gazdálkodás szakirányú továbbképzési szakon 26 fő, a favizsgáló és faápoló szakirányú továbbképzési szakon 29 fő, a gyógynövényismerő és -felhasználó szakirányú továbbképzési szakon 11 fő. A két határon túli konzultációs központunkban összesen 18-an szereztek diplomát.

Krámer Mária Antónia 1987-ben végrendeletileg alapítványt hozott létre, melynek célja a Kertészettudományi Kar fiatal pályakezdő egyetemi oktatói és kutatói által felmutatott magas szintű tudományos eredmények, a kiemelkedő oktató–kutató munka, valamint a karon kimagasló eredménnyel diplomázó hallgatóknak az elismerése.

Az oktatói kitüntetéséket ez évben a kuratórium egyhangú döntéssel Dr. Juhos Katalin adjunktus, a Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék munkatársa, valamint Dr. Szabó Anna adjunktus, a Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék munkatársa részére adományozta.

Az Alapítvány hallgatói díját a kuratórium egyhangú döntéssel Brezina Fanni Tímea környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szakon, Palotai Benedek kertészmérnöki alapképzési szakon és Pinczés Dóra növényorvos mesterképzési szakon végzett hallgatók részére adományozza.

A Kar vezetése őszintén megbecsüli a határon túli tagozatokon dolgozó oktatók, közöttük a kar oktatói mellett társkonzulensként tevékenykedő határon túli kollégák munkáját. Az idei évben Beregszászi István beregszászi oktatónk valamint Mészáros Anna zentai oktatónk kapott elismerő oklevelet magas szinten folytatott, a hallgatók és a kollégák megbecsülését kiérdemlő színvonalas munkájáért.

Ezúton is gratulálunk diplomát szerzett hallgatóinknak és kitüntetettjeinknek!