Duális és kooperatív képzések a Szent István Egyetemen

Az Európai Unió és az Európai Szociális Alap támogatásával EFOP-3.5.1-16-2017-00009 számú pályázatot nyert el a Szent István Egyetem, melynek keretében 315,66 millió forint vissza nem térítendő összeggel rendelkezik. A projekt célja, hogy az Egyetem az általa oktatott szakokhoz kapcsolódó területen tevékenykedő vállalatokkal közösen megalkossa a duális képzésre alkalmas szakok duális és kooperatív képzési tanulmányi programjait, a tanterveket, módszertani anyagokat, felkészítse az oktatókat, oktatásszervezőket, vállalati szakembereket a duális képzés szakszerű megvalósítására a jelentkezéstől a végzésig, a kezdő lépésektől a végzés utáni nyomon követésig.

A duális képzés kialakítása azt a problémát hivatott orvosolni, hogy Magyarország vállalatai ugyanolyan széles szakmai képzési profilban várják a felsőoktatásban végzett hallgatókat, mint a lényegesen nagyobb gazdasággal rendelkező országok, azonban mérethatékonysági okok miatt a hazai felsőoktatás nem képes a vállalkozások igényeit maradéktalanul kielégíteni. A vállalatok a friss diplomásokat kénytelenek a vállalatspeciális tudásigényre önmaguk felkészíteni, mielőtt érdemi munkára tudják őket alkalmazni.

A duális és kooperatív képzés elsősorban a vállalati speciális ismeretek és a céges gyakorlati tapasztalatok megszerzésében nyújt segítséget. Az e képzésekben résztvevő hallgatók pályakezdésnél értékesebbek a munkaerőpiacon. A kooperáló partner vállalatok az ott gyakorlatot teljesítő hallgatók tovább foglalkoztatását jó eséllyel meg tudják oldani, ezért elsősorban az ő szakemberszükségleteiket fogják kielégíteni.

Az Egyetem jelenleg 7 alapképzési szakon (élelmiszermérnök, mezőgazdasági mérnök, környezetmérnök, gépészmérnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, turizmus-vendéglátás, építőmérnök) hirdet duális képzést 29 vállalati partnerrel együttműködve.

A projekt 2017. szeptember 1. napján indult és a célok megvalósítására 36 hónap áll rendelkezésre.

A projektről bővebb információt a https://www.palyazat.gov.hu/ oldalon olvashatnak.