Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat legitim működését az EHÖK Küldöttgyűlése által elfogadott és az Egyetem Szenátusa által jóváhagyott Alapszabály biztosítja.

Az EHÖK döntéshozó szerve a Küldöttgyűlése, mely a következő módon épül fel. Tagjai a Kari Hallgatói Önkormányzatok elnökei, az alelnök illetve az elnök. A Küldöttgyűlés általában 3 hetente, de legfeljebb havonta ülésezik.

Az elnök munkáját segíti egy operatív csoport, az Elnökség, melynek tagjait az elnök nevezi ki. Az Elnökségi Tagok mindegyike saját feladatkörrel rendelkezik, a rábízott feladatok ellátásáért felelős. Az elnökségi munkacsoportok a következők: kommunikáció, külügy, sport és kultúra.

Az EHÖK feladata az Egyetemen működő Kari Hallgatói Önkormányzatok munkájának koordinálása, illetve az Egyetem hallgatóinak legmagasabb szintű képviselete. Cél, hogy a hallgatók megkapjanak minden fontos információt, ami a hallgatói élettel kapcsolatos, illetve a minél nagyon elégedettség elérése mind hallgatói, mind intézményi oldalról (kommunikáció és visszacsatolás). Az Egyetemi Szenátus hallgatói tagjait is az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegálja.

A Szent István Egyetem az EHÖK révén tagja a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának, mely a Hallgatói Önkormányzatokat összefogó országos ernyőszervezet. (Hallgatóság ⇒⇐ Kari HÖK⇒⇐EHÖK ⇒⇐ HÖOK)

Az EHÖK által vagy közreműködésével szervezett rendezvények: gólyabál, Valéta bál, városi hajsza, egyetemi napok, sport napok, várossal való együttműködés sport, kultúra és ifjúsági témakörben. A szervezet számára fontos a társadalmi felelősség vállalás, jótékonysági eseményekben is részt vesz: kórházfestés, szemétszedés, valamint társadalmi felzárkóztató program kapcsán adománygyűjtés.

Elnökség
Elnök:
Balogh Barbara
e-mailcím: balogh.barbara@hok.szie.hu

Alelnök:
Seres Richárd
e-mailcím: seres.richard@hok.szie.hu

Elnöki referens:
Dudás Evelin
e-mail cím: dudas.evelin@hok.szie.hu

Kommunikációért Felelős Elnökségi Tag:
Számpor Barbara
e-mail cím: szampor.barbara@hok.szie.hu

Külügyért Felelős Elnökségi Tag:
Béres Anita
e-mail cím: beres.anita@hok.szie.hu

Kultúráért Felelős Elnökségi Tag:
Lágymányosi Anikó
e-mail cím: lagymanyosi.aniko.dora@hok.uni-szie.hu

Budai Campusért Felelős Elnökségi Tag:
Hassmann Bálint
e-mail cím: hassmann.balint@hok.szie.hu

Részönkormányzat elnökei
Agrár- és Gazdaságtudományi Kar
Nagy Dóra
e-mail cím: nagy.dora@hok.szie.hu
Élelmiszertudományi Kar
Szunyog Bálint
e-mail cím: szunyog.balint.zoltan@hok.uni-szie.hu
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Béres Anita
e-mail cím: beres.anita@hok.szie.hu
Gépészmérnöki Kar
Rozinka Gergő Imre
e-mail cím: rozinka.gergo.imre@hok.szie.hu
Kertészettudományi Kar
Tollas Máté
e-mail cím: tollas.mate@hok.szie.hu
Mezőgazdaság-és környezettudományi Kar
Budai Ákos
e-mail: budai.akos@hok.szie.hu
Tájépítészeti és Településtervezési Kar
Lagler Eszter
e-mail cím: lagler.eszter.laura@hok.uni-szie.hu
Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Ráb Tamás
e-mail cím: rab.tamas@hok.szie.hu

Szenátus tagok

Balogh Barbara
e-mail cím: balogh.barbara@hok.szie.hu

Kiszel Péter
e-mail cím: kiszel.peter@hok.szie.hu

Kincses Péter
e-mail cím: kincses.peter@hok.szie.hu

Rozinka Gergő Imre
e-mail cím: rozinka.gergo.imre@hok.szie.hu

Budai Ákos
e-mail cím: budai.akos@hok.szie.hu

Szabó Gellért Vilmos
e-mail cím: szabo.gellert.vilmos@hok.szie.hu
 

Elérhetőségek:
facebook: https://www.facebook.com/SZIEEHOK/

instagram: https://www.instagram.com/szie_ehok/

2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.; Főépület, Forrásközpont 123. szoba

Telefon: 06-28 522-0000/2661 mellék