Kárpát-medencei Agrár és Vidékfejlesztési Innovációs Központ

A Szent István Egyetem (SZIE) Kárpát-medencei kapcsolatrendszere egy öt országra (Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna) kiterjedő háló. A SZIE Kárpát-medencei Agrár és Vidékfejlesztési Innovációs Központjának (KAVIK) célja egy olyan hálózati rendszer kialakítása, mely Kárpát-medencei szinten fogja össze a magyarlakta területeket oktatási, kutatási és fejlesztési céllal. Teszi ezt a felsőoktatás (külhoni kihelyezett képzések), a felnőttképzés, az agráriumhoz kapcsolódó szervezetek, a piaci szféra és az államigazgatás területeinek összehangolásával, a határon túli magyarság szülőföldön való boldogulásának érdekében.

A szervezet tevékenysége:

  • a külhoni kihelyezett képzésben résztvevő karokkal összehangolt oktatásszervezési feladatok
  • a kialakítás alatt lévő Kárpát-medencei hálózatrendszerben felmerülő programok szervezési, koordinálási feladatai
  • tanulmányutak szervezése a SZIE külhoni felsőoktatási képzésein tanuló hallgatók, valamint felnőttképzési programjain résztvevők számára
  • felnőtt- és továbbképzésekre való igények felmérése a külhoni képzési területeken (Felvidék, Kárpátalja, Székelyföld, Vajdaság), valamint azok szervezése
  • a Makovecz Programmal (Kárpát-medencei mobilitás) kapcsolatos szervezési, toborzási és lebonyolítási feladatok
  • újabb külhoni képzések beindításának előkészítése az érintett karokkal és központi szervezeti egységekkel együttműködve
  • kapcsolatépítés és közös programok kidolgozása, megvalósítása egyéb hazai és külhoni szervezetekkel
  • a határon túli területeken indított gazdaságfejlesztési programokkal kapcsolatos szakmai feladatok
  • öt országra kiterjedő pályázati lehetőségek felkutatása és az azokkal kapcsolatos komplex, hálózati szemléletű anyagok kidolgozása hazai és Európai Uniós szinten

 

A SZENT ISTVÁN EGYETEM KÜLHONI KÉPZÉSI HELYSZÍNEI

Beregszász (Kárpátalja)
Csíkszereda (Székelyföld)
Komárom (Szlovákia)
Zenta (Szerbia)

MUNKATÁRSAINK

Balog Eszter, központvezető
Borbély Zita Lisa, igazgatási ügyintéző
Kis Andrea, ügyvivő szakértő

KAPCSOLAT

Cím:
Szent István Egyetem, Kárpát-medencei Agrár és Vidékfejlesztési Innovációs Központ
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Telefon:
06-28-522-000 / 1244-es vagy 1307-es mellék

E-mail:
kavik@szie.hu
Balog.Eszter@fh.szie.hu

Facebook:
https://www.facebook.com/sziekavik/