Egyetemünkön járt a moldáv nagykövet

A Moldáv Köztársaság nagykövete udvariassági látogatásra érkezett intézményünkbe. Őexcellenciája Oleg Tulea hivatali elfoglaltsága miatt a nemzetközi évnyitónkra nem tudott eljönni, de fontosnak tartotta, hogy az eseményt követően mielőbb tiszteletét tegye a Szent István Egyetemen.

Nagykövet urat Natalia Vremea másodtitkár kísérte el, aki október 5-én a követséget képviselte az International Opening and Welcome eseményen.

A delegációt Dr. Tőzsér János rektor, Dr. Szabó István rektorhelyettes és Dr. Tarr Zsuzsanna Nemzetközi és Külkapcsolati központvezető fogadta. Az egyeztetésen bemutatásra került az intézményünk oktatási és kutatási profilja. Vendégeink örömmel hallottak a nemzetközi kreditmobilitási sikereinkről, melynek keretében két moldáv intézménnyel (State Agricultural University of Moldova and International Relations Institute of Moldova) sikerült több mint 56. 000 EUR forrást elnyerni hallgatói és oktatói mobilitások finanszírozására. Bemutattuk a State Agricultural University of Moldova-val közös projektünket is, melynek keretében a nemzetköziesítés témakörében készült kiadványból egy példányt át is adtunk.

A megbeszélésre Mihaela Ctitor moldáv hallgatónk is meghívást kapott, aki az elmúlt évben magyar előkészítős hallgatónk volt, idén a GTK-n folytatja tanulmányait.