Együttműködési megállapodás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Szent István Egyetem között

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Szent István Egyetem (SZIE) Tájépítészeti és Településtervezési Kara 2019. augusztus 28-án, ünnepélyes keretek között hosszú távú együttműködési megállapodást kötött. A megállapodást Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Dr. Palkovics László, a Szent István Egyetem rektora és Magyar Ferenc, a Szent István Egyetem kancellárja látta el kézjegyével.

Az együttműködési megállapodás célja egyfelől, hogy a SZIE hallgatói, a kiválasztási eljárást követően, a Magyar Közút humán-erőforrás terveinek megfelelően társasági ösztöndíjhoz, másfelől, gyakorlati képzési lehetőséghez jussanak. A Magyar Közút a SZIE hallgatói számára lehetőséget biztosít a szakmai felkészültség bővítéséhez a társaság tevékenységi körét érintő tantárgyakhoz kapcsolódó szakmai konzultációval, diplomatervek kiírásával és témavezetésével. A két szervezet Tudományos Diákköri dolgozatok, kutatások és kutatás-fejlesztési pályázatok keretében végez további közös tevékenységet. A Magyar Közút a külön ösztöndíjas megállapodás keretében ösztöndíjban részesített hallgatókkal biztosítja a saját képzett humánerőforrása pótlását.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁRGYA ÉS CÉLJA:

• hallgatók fogadása szakmai gyakorlaton, mérnöki gyakorlaton, tanulmányutakon,

• szakdolgozati, diplomadolgozati és doktori kutatási témák közös meghirdetése,

• hallgatói ösztöndíj programok kidolgozása,

• együttműködés duális képzések kialakítása során,

• gazdaságfejlesztési és kutatási pályázatokban való közös részvétel,

• közös kutatási programok indítása.

A Magyar Közút a megállapodás keretében a fent említett szakterületen végzett tevékenysége során együttműködőként számít a SZIE magas színvonalú szellemi, szakmai, illetve tudományos hátterére. Ennek megfelelően a megállapodás lehetővé teszi a Magyar Közút számára, hogy tevékenységét naprakész tudományos ismeretekre, értékelésekre támaszkodva, minőségileg magasabb szinten lássa el, valamint lehetőséget ad az Egyetemen tanuló hallgatók ismereteinek bővítésére. A jelen megállapodás fokozhatja a Szent István Egyetem különböző szintű képzési és kutatóhálózati tevékenységének hatékonyságát is.