Élelmiszerlánc minőségirányítási szakmérnök

Képzési szint: Szakirányú továbbképzés
A képzés helye: Gépészmérnöki Kar

A tanterv és a modulok tartalma úgy került összeállításra, hogy biztosítsa a hallgatók felkészítését az Élelmiszerbiztonság (Food Safety) elveinek alkalmazására, a Minőségirányítás Biztonsági Rend-szereinek kidolgozására, bevezetésére és működtetésére az élelmiszergazdaság területén, az élel-miszerlánc szervezeteinél. A képzés két alapelvre épül, úgymint: „termékpálya minőségirányítás” és „technológiai - menedzsment szemlélet”. Az első azt fejezi ki, hogy az élelmiszerek biztonságát a termékpálya (az Agrár-élelmiszerlánc) szereplői csak együttesen biztosíthatják. A második azt hangsúlyozza, hogy a termékpálya minden pontján az élelmiszerbiztonsági és minőségirányítási rendszert az alkalmazott technológia és a technológiát irányító ember viselkedésének kölcsönha-tása alapján kell kialakítani és működtetni.

 Részletek

 

Telephely: