Elhunyt dr. Dulovics Dezső c. egyetemi tanár

Szomorúan tájékoztatjuk az egyetemi polgárokat, hogy dr. Dulovics Dezső PhD, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára 2016. március 24-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség és a Magyar Mérnöki Kamara saját halottjának tekinti.

Dulovics Dezső Rimaszombaton született 1935. március 6-án. A Rimaszombati gimnáziumban érettségizett 1954-ben. Okleveles vízépítőmérnök képesítést a Szlovák Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán szerzett 1959-ben. Egyetemi doktori fokozatot a BME-n 1979-ben, PhD fokozatot ugyanott 1995-ben szerzett.

Első munkahelye a Szlovák Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar, Egészségügyi-mérnöki Tanszéke volt, ahol 1960-1970-ig egyetemi tanársegédként majd adjunktusként dolgozott. 1970-71-ig a Vodorozvoj (Vízgazdálkodási Fejlesztési Intézet) tudományos főmunkatársa. 1971-1997-ig a BME Építőmérnöki Kar, Vízellátás – Csatornázás Tanszékének egyetemi adjunktusa. 1997-2005-ig a BME Vízi- Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, egyetemi docense. 2004-2006-ig a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Közmű és Mélyépítési Tanszékén félállású egyetemi docens. 2006-tól haláláig a Macro Solid Bt. ügyvezető igazgatója volt. 57 évet töltött a gyakorlatban.

Az YMÉK Közmű és Mélyépítési Tanszék jogelődjénél 1971 óta számos szakdolgozat és tudományos diákköri munka konzulensi feladatát látta el. 1987 óta vett részt a közműfenntartási és a környezetgazdálkodási szakmérnöki szakok oktatásában, ahol a Környezetvédelmi technológiák – II. (Szernnyvíztisztítás) tárgy előadója. Szakmai – társadalmi tevékenysége révén bekapcsolta a kar hallgatóit a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség munkájába.   

A 2004-2006 években (félállású) egyetemi docensként a Víztisztítás – Szennnyvíztisztítás és a Szennyvíztisztító telepek tantárgyakat adta elő a nappali és levelező tagozatokon, amit óraadóként látott el.

A Szent István Egyetem Szenátusa 2011-ben címzetes egyetemi tanári cím adományozásával ismerte el munkáját.

Dr. Dulovics Dezső több éves kutatást folytatott a szennyvíztisztító kisberendezések technológiai, módszertani és alkalmazás technikai kérdéseinek terén, bekapcsolva ebbe a munkába az Ybl Miklós Műszaki Főiskola társtanszékét. A csatornázás szennyvíztisztítás-befogadó rendszer kölcsönhatásait vizsgálva, az országban elsőként mutatott rá ezen kapcsolat rendkívüli fontosságára. A vízgazdálkodási stratégiai kutatásokban munkatársként vett részt. Utóbbi időben országos jelentőségű a klímaváltozás települési vízgazdálkodásban jelentkező hatásainak elemzése, és ezek alapján stratégiák kidolgozása.

Kutatási munkája mellett számos szakértést végzett a szennyvíztisztítás terén és ápolta az egyetemi és a társfőiskolai tanszékek szlovákiai együttműködését, melynek keretében a vízellátási és csatornázási tervezési munkákat irányított a Pozsonyi és Nyugat-szlovákiai Víz- és Csatornaművek megbízásai keretében.

Korábban részt vett és irányította a szakterület hazai szabványainak és műszaki irányelveinek kidolgozását, a rendszerváltás óta pedig az Európai Uniós szabványok hazai honosítását és útmutatók (természetközeli szennyvíztisztítás, iszapkezelés, stb.) készítését.

A Szent István Egyetem Természeti erőforrásokra alapozott környezeti ipari kutatások és fejlesztések 2. alprogramjában végzett vízminőségvédelmi kutatásai a vízbázisvédelmi stratégiának a kialakítását alapozták meg.

A hazai jelentős szennyvíztisztítási és csatornázási beruházások szakértője és tervezőjeként többek között a Balatonfüredi-, a Dél-Budapesti-, a Dunaújvárosi-, a Győri-, a Pécsi-, a Soproni-, a Szegedi-, a Zalaegerszegi, a Csepel–Központi szennyvíztisztító- telepek megvalósításának folyamataiban vett részt.