Elkezdődött a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat

Pálinkás József, az MTA elnöke köszöntőjével november 4-én elkezdődött a tíz éve minden év novemberében megrendezett Magyar Tudomány Ünnepe (MTÜ) országos programsorozata. Az eseményfolyamba a Szent István Egyetem 12 rendezvénnyel kapcsolódik be.

- A tudomány különleges emberi tevékenység: a megismerés évezredes, hiteles és kipróbált módszere, és az ebből megszülető, érvényesnek elfogadott tudás összessége – méltatta a tudomány jelentőségét az MTÜ országos megnyitójának idén otthont adó Pannon Egyetem aulájában elmondott köszöntőjében az Akadémia elnöke. Pálinkás József a tudományt olyan hatalmi tényezőnek nevezte, amelynek révén az emberiség a természeti folyamatokba való érdemi beavatkozással egyszerre nyit új távlatokat és fenyegeti a Föld erőforrásait. Csak az etikus tudomány teheti jobbá az emberi közösségek életét, és csak az etikus emberi közösségek képesek jól használni a tudomány eredményeit – figyelmeztetett a tudomány művelésének és eredményei hasznosításának felelősségére.

Pálinkás József kiemelte: a tudomány eredményei életünket olyan mértékben változtatták meg, hogy a tudomány felhasználásával létrehozott technikai környezet ma a világ jelentős részén éppen olyan alapvető életfeltétel, mint a természeti környezet. Az Akadémia elnöke beszédében meghívta a résztvevőket a mindennapjaink kísérőjeként és formálójaként velünk élő, megismerhető tudományról szóló, a hónap végéig tartó, több mint száz eseményt számláló, valódi intellektuális élményt ígérő rendezvénysorozatra.

 

A Magyar Tudomány Ünnepe programjai a Szent István Egyetemen

 

A kommunikációs kompetenciák fejlesztésének szerepe az oktatásban

November 12. 10.00 

Helyszín: SZIE Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar, Jászberényi Campus, Jászberény, Rákóczi út 53.

A tudományos ülés programja

Levezető elnök: Molnár Marietta intézetigazgató, főiskolai tanár

10.00 Bevezető gondolatok – Molnár Marietta intézetigazgató, főiskolai tanár

10.20 Anyanyelvi kompetenciák fejlődése az általános iskolai két tanítási nyelvű oktatási programban – Szaszkó Rita PhD főiskolai docens

10.40 A folytonosság buktatói a kisgyermekkori nyelvtanítás során – Furcsa Laura PhD főiskolai adjunktus és Sinka Annamária PhD főiskolai tanársegéd 

Szünet

11.20 Műmegértés, mint világértés a test – lélek – szellem (szent)hármasságában – Várszegi Tibor PhD főiskolai tanár

11.40 A Kádár-rendszer fegyveres erői levéltári források tükrében – Sebők Balázs főiskolai docens

12.00 Vizsgálatok 15-16 évesek olvasási és médiahasználati szokásairól – Magyarné Fazekas Ágnes főiskolai tanársegéd

12.20 Kérdések

Zárszó – Varró Bernadett dékánhelyettes

 

A köznevelés és pedagógia időszerű kérdései

November 7. 9.30

Helyszín: SZIE Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar, Szarvasi Campus, Szarvas, Szabadság út 4.

Megnyitja: Erdős Gábor kormánymegbízott

Dr. Kozma Gábor rektor, főiskolai tanár

Dr. Lipcsei Imre dékán, főiskolai tanár

Előadók:

Plenáris ülés:

Dr. Kozma Gábor rektor, főiskolai tanár, Gál Ferenc Főiskola, Szeged

Dr. Hegedűs Gábor ny. főiskola tanár, Projekt Pedagógiai Társaság elnöke

Dr. Malatyinszki Anita, Békés Megyei  Kormányhivatal Oktatási Főosztálya, Békéscsaba

Hrabovszki Mihály mb. igazgató, Békés Megyei Pedagógiai Intézet, Békéscsaba

Szekció ülések-műhelyek előadói, témavezetői:

Óvodapedagógusok szekciója – projekttervezés az óvodában

Faggyas Katalin szakvezető óvodapedagógus, óvodai szakértő – Fabó Andrea szakvezető óvodapedagógus, Szarvas

Erkölcstant tanító tanítók/tanárok szekciója – egy új tantárgy bevezetésének tapasztalatai a gyakorlat szemszögéből

Bíró Gyula igazgató, szaktanácsadó, Szarvas

Matematikát tanító tanítók/tanárok szekciója – diszkalkulia és a matematika tanítás

Dr. Hegedűs Gábor főiskolai tanár

Tanítók/tanárok szekciója – Differenciált tanulásszervezés a gyakorlatban

Lestyán Erzsébet főiskolai tanársegéd, Szarvas

A pedagógusok értékelésének, minősítésének gyakorlata a pedagógus életpálya rendszerében

Pomázi Imréné gyakorlóiskolai igazgató, szaktanácsadó, Jászberény

Gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok szekciója – A pedagógiai szakszolgálat működése, feladata

Csepregi András  mb. főigazgató Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Békéscsaba

 

Állatorvos-tudományi Nap

November 21., 09.30

Helyszín: SZIE Állatorvos-tudományi Kar, Budapest, István u. 2.

Program:

9.30-9.45

Köszöntés

9.45-10.15

Elnöki beszámoló, javaslat az Alapszabály módosítására

10.15-10.30

Jelölő bizottság beszámolója

10.30-11.00

Kardeván Endre: Az állategészségügy aktuális kérdései, 125 éves a hatósági állategészségügyi szolgálat

11.00-11.30

Terényi Melinda: Az antibiotikumok állategészségügyi felhasználása: Jelen – jövő

11.30-12.00

Felkért hozzászólók (Gulyás Márta Emőke, Kulcsár Gábor, Szabó István)

12.00-12.15

Kérdések, hozzászólások

12.15-12.45

Kitüntetések átadása

12.45-13.30

Szünet, választás

13.30-14.00

Búza László: Elképzelések az ideális állategészségügyi és élelmiszerlánc-ellenőrzési rendszerről

14.00-14.30

Felkért hozzászólók (Ózsvári László, Szieberth István)

14.30-15.00

Hozzászólások

15.00-15.30

Az új tisztségviselők bemutatása

15.30

Zárszó

 

A rendezvényen a részvétel ingyenes, kérjük, hogy részvételi szándékát szíveskedjék a laszlo.buza@merck.com e-mail címen 2013. november 17-ig.

 

Köszönjük támogatóink segítségét:

  • Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. (a büfére hívja meg a résztvevőket)
  • CEVA-Phylaxia Zrt.
  • Székely Kft.
  • Tolnagro Állatgyógyászati Kft.
  • Veteriner Kft.

Gazdasági és társadalmi aktualitások a Dél-Alföldi régióban

November 21. 10.00

Helyszín: SZIE Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Békéscsaba, Bajza utca 33.

10.00-10.05 Konferencia megnyitó

10.05-12.00 Plenáris ülés

13.00-17.00

A konferencia tervezetten két szekcióban folytatja a munkáját.

 

A biztonság, ami körbevesz

November 30. 10:00

Helyszín: SZIE, Gödöllő, Páter Károly utca 1.

Előadások a ”Biztonság és a Védelem Kultúrája” témaköréből

Előadók: Dr. Szilágyi Tivadar SZIE GTK

Magyar Ferenc SZIE GTK

Dr. Padányi József NKE

Dr. Bozsó Zoltán Gödöllői Rendőrkapitányság

 

A hungarikumok szerepe a területi fejlődésben és fejlesztésben

November 29. 9.00

Helyszín: SZIE Gödöllő, Páter Károly u. 1.

9.00 Megnyitó – Dr. Káposzta József CSc egyetemi docens, intézeti igazgató

9.30-11.00 óra konferencia előadások

11.00-11.15 óra kávészünet

11.15-12.45 óra konferencia előadások

12.45-13.00 óra Záró gondolatok

 

Kisvállalkozások szerepe a területi fejlesztésben és a versenyképesség javításában

November 28. 10

Helyszín: SZIE Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Délelőtt 2 főelőadó előadása: a kutatás és a gyakorlat összevetésével.

Előadók: Szekfű Tibor a Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány igazgatója, Székesfehérvár, Macher Márta, a Macher Gépészeti és Elektronikai Kft vezérigazgatója.

Ezt követi 4, a kisvállalkozásokat kutató PhD-s hallgató munkájának bemutatása.

Az előadások után vita és kerekasztal beszélgetés következik a KKV-k és a nemzeti versenyképesség javítása témakörben.

 

Kutatás-fejlesztés és tudástranszfer a SZIE GTK-n 2013

November 15. 9:30

Helyszín: SZIE Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Megnyitó: Dr. Káposzta József dékán

Nyitó előadás:

Dr. Szilágyi Tivadar tudományos dékánhelyettes – Kutatás-fejlesztés a SZIE GTK-n

Referátumok:

Kutatás-fejlesztések a SZIE GTK intézeteinél

Dr. Ugrósdy György – KJMI

Dr. Káposzta József – RGVI

Dr. Zéman Zoltán – ÜTI

Dr. Emőkey András – TTI

Zárszó:

Dr. Villányi László egyetemi tanár

 

MBTI a vezetők szolgálatában

November 29. 10.00

Helyszín: SZIE Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Programtervezet:

9.30-10.00 Regisztráció

10.00-10.10 Ünnepélyes megnyitó (Komor Levente )

10.10-10.30 dr. Takács Ildikó egyetemi docens BME – Az MBTI Magyarországi története

10.30-10.50: dr. Takács Péter – „Az a közös bennünk, hogy mások vagyunk” Az MBTI, mint módszer bemutatása

10.50-11.10 Jobbágy Mária – Pedagógusok kutatási eredményei az MBTI módszerével

11.10-11.40 Szünet

11.40-12.00: dr. Mészáros Aranka egyetemi docens – MBTI a gyakorlatban: Kommunikációs mesterfogások az extra- és introvertált személyekkel

12.00-13.10 SZIE hallgatói eredmények a témában végzett kutatásokról

Szekeres Katalin Kommunikáció és médiatudomány szakos hallgató – Személyes preferenciák vizsgálata egy magyarországi telekommunikációs cégnél

Szabó László végzett EEM szakos hallgató – Telefonos ügyfélszolgálati vezetők személyiségtípusának vizsgálata MBTI módszerrel

Lisóczki-Szabó Rita végzett vezetés és szervezés szakos hallgató – Vezetők jellemzése az MBTI alapján

13.10-13.40 Szünet

13.40-15.00  Mire tudjuk használni az MBTI-t saját gyakorlatunkban?

II. éves vezetés-szervezés szakos hallgatók előadásai

15.00-15-15 Szünet

15.15-15.50 Kerekasztal beszélgetés az MBTI gyakorlatban történő alkalmazásáról

Résztvevők a téma alkalmazásában jártas Magyarországi szakemberek: dr. Erős Ilona, Dr. Mirnics Zsuzsanna, dr. Takács Péter, Dr. Takács Ildikó ….

A beszélgetést vezeti dr. Mészáros Aranka

15.50-16.00 Ünnepélyes zárás: dr. Komor Levente

 

A természeti erőforrások értékelésének közgazdasági módszertani lehetőségei

November 14. 10.30

Helyszín: SZIE Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Kétévnyi kutatómunka eredményeként a projekt témafelelősei 10 – 10 perces előadásokban mutatják be a föld-, a levegő- és a vízvagyon értékelésnek jelenlegi helyzetét. Bemutatják a bányavagyon és az erdővagyon értékelésének eredményeit.

Előadók:

Dr. Szűcs István egyetemi tanár, az MTA doktora, a projekt vezetője,

Dr. Farkasné Dr. Fekete Mária egyetemi tanár,

Dr. Molnár Márk egyetemi docens,

Dr. Baranyai Zsolt adjunktus

 

VIII. Kárpát-medencei – I. Fenntartható fejlődés a Kárpát-medencében

November 21. 10:00

Helyszín: Budapest, Fővárosi Növény és Állatkert

 

Epigenetic and molecular influences on early development and stem cell differentiation Epigenetikus és molekuláris befolyás a korai fejlődési szakaszban, őssejt differenciáció

November 25. 8:15

Helyszín: Erzsébet királyné Szálloda, Gödöllő, Szabadság tér 2.

Prof. Andras Dinnyes – Overview of recent highlights of the pluripotent stem cell field

Prof. Tom P. Fleming – Embryo-environment interactions and their legacy into adulthood

Prof. Sue Kimber – Human Embryonic stem cells

Dr. Sára Berzsenyi –  Neuronal differentiation of pluripotent stem cells

Dr. Pawan Singh, Dr. Alexandra Blak – Complete and Defined Feeder-free Maintenance and Reprogramming Systems to Support Human Pluripotent Stem Cell Research

Lone Neelchen Roesingh – The effect of γ-secretase inhibitors on differentiation of stem cells

Christoph Schaefer – Cardiac toxicity: in vitro functional readout approach