Emberi erőforrások

Képzési szint: Alapképzés
A képzés helye: Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Az alapszak: nappali és levelező tagozaton 6 féléves, távoktatási tagozaton 8 féléves képzésből áll. A képzés célja olyan gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, vállalatgazdasági és vezetési, pszichológiai, szociológiai, etikai, igazgatási, jogi és kommunikációs ismereteikre támaszkodva képesek az emberi erőforrás-gazdálkodás funkcióinak ellátására, rendszereinek, eszközeinek működtetésére, korszerű módszereinek alkalmazására, szervezési, elemzési és tervezési feladatainak megoldására.

 Részletek

 

Keresztféléves?: 
Nem