Emlékezés a száz éve született Antal József professzorra

100 éve született dr. Antal József professzor úr. A Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézete, valamint a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar vezetése emlékülés keretei között idézték fel iskolateremtő professzorunk életpályáját. A megemlékezést dr. Heltai Miklós dékán úr nyitotta meg, majd dr. Jolánkai Márton ismertette dr. Antal József életútját. Ezt követően tematikus rendben dr. Kristó István a szegedi tudományos tevékenységéről és a homokkutatásokról, dr. Pepó Péter a debreceni kollégák képviseletében Antal József növénytermesztési kutatásairól, dr. Schmidt Rezső mosonmagyaróvári professzor a tápanyag-kutatásairól, dr. Birkás Márta dr. Antal József talajművelési eredményeiről, míg dr. Kismányoky Tamás, a keszthelyi Georgikon professzora a tartamkísérletek és az országos programok terén végzett munkásságáról tartott előadást. Az emlékülés után a résztvevők dr. Kassai Katalin igazgató asszony méltató szavait követően megkoszorúzták dr. Antal József emléktábláját.

Minden egyetemet, minden iskolát a világon a tanárai minősítenek. Ha egy intézmény kiváló professzorokkal képes oktatni a hallgatóit, akkor elismerés övezi. Dr. Antal József professzor úr személyében, tudásával, emberségével, előadói képességeivel 40 éven keresztül meghatározója volt a Szent István Egyetemnek, illetve jogelődeinek. Személyében egyesült az oktató és a kutató. Jószerivel egész életét az agrártudományoknak szentelte.

Mint minden szakmai közösség, az agrárium művelői is, oktatók, kutatók, gazdálkodók csak akkor lehetnek sikeresek, ha birtokába jutnak a tudásnak. Ennek záloga pedig minden korban a kiváló, nagy tudású tanár.

Életműve számos nagy területét öleli fel a növénytermesztéstannak. Szegedi kutatóként hosszú éveken át irányította a homoki kutatásokat. Talajvédelmi, talajművelési, zöldtrágyázási és vetésforgó kísérletei országosan, sőt nemzetközi szinten is elismertek. A múlt század ötvenes-hatvanas éveiben számos publikációja jelent meg a homokjavítás tárgykörében. Első könyve is ennek jegyében került kiadásra. A burgonyatermesztés technológiai fejlesztésében elért eredményei a mai napig meghatározóak a gyakorlat számára. Takarmánynövény-termesztési kutatásait számos növényfajjal végezte. Munkásságának legismertebb része azonban minden bizonnyal a tápanyag-ellátási kutatásokhoz, valamint a termesztett növények ökológiájához fűződik. A termesztett növények termőhely- és tápanyagigény meghatározásának kezdeményezője és irányítója volt. Eredményei napjainkig alapját képezik a tápanyag-ellátási szaktanácsadási rendszereknek, és csaknem mindegyik gazdasági szántóföldi növényünk termesztéstechnológiájának. Mint a Szent István Egyetem professzora, évtizedeken keresztül, haláláig oktatta a hallgatóságot. Résztvevője volt a tudományos minősítésnek. Aktív szerepet töltött be a szaktanácsadásban és az ismeretterjesztésben is.   

Dr. Antal József munkáját nem csak az oktatás és a kutatás fémjelzi. Hosszú időn át kiemelkedő munkát végzett a magyar és a nemzetközi tudományos közélet területén.  Évtizedeken keresztül, haláláig tagja, tisztségviselője volt a Magyar Tudományos Akadémia Növénytermesztési Bizottságának. Munkáját számos hazai és külföldi kitüntetéssel ismerték el. Ám mindezek között valószínűleg a legnagyobb kitüntetést az jelentheti, hogy dr. Antal József nyolc alkalommal nyerte el az „Évfolyam Legnépszerűbb Oktatója” kitüntető címet, amelyet a hallgatók titkos szavazata alapján ítélnek oda.

Dr. Antal József immár öt éve távozott közülünk. Az egyetem szegényebb lett halálával, de egyszersmind gazdagabb is a hátrahagyott életművel, a szakmai örökséggel. Emlékét megőrizzük.