Energiagazdálkodási szakértő

Képzési szint: Szakirányú továbbképzés
A képzés helye: Gépészmérnöki Kar

A képzés célja a természettudományos és műszaki alapképzésben diplomát szerzett szakemberek ismereteinek gyarapítása az energiafelhasználás területén, amellyel a felhasználás hatékonyságá-nak, a felhasználási szokások alakításában, a megfelelő vételezési és energiahordozó választási, valamint a legcélszerűbb mérési ellenőrzési, szabályozási lehetőségek kiaknázásával a leghatéko-nyabb energiafelhasználást tudják kínálni. Az energiafelhasználás hatékonyságának javítása, vala-mint a legkedvezőbb energiahordozók választásának kérdésében mindannyiunk jövője szempont-jából kell eljárni, és ismerni kell a javasolt megoldások szélesebb körű környezetvédelmi összefüg-géseit is. A tananyagban kiemelten nagy hangsúlyt kap a megújuló energiaforrások alkalmazásá-nak kérdése, mely a még energetikában is jártas szakemberek számára is új ismeretet jelenthet.

 Részletek

Telephely: