Építőmérnök

Képzési szint: Alapképzés
A képzés helye: Ybl Miklós Építéstudományi Kar

A képzés célja:
az alapfokozat birtokában az építőmérnökök képesek legyenek az építőmérnöki szakma teljes területén műszaki vezetői, építési műszaki ellenőri tevékenység végzésére,

építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására,

az önkormányzatoknál települési, infrastrukturális és településüzemeltetési feladatok végzésére,

a tűz- és katasztrófavédelmi szakirányon végzett építőmérnökök tűzvédelmi szakmai jogosultsággal rendelkeznek.

Az alapképzésen végzett építőmérnökök megfelelő nyelvtudással rendelkezzenek, és alkalmassá váljanak a mester (MSc) képzésekbe történő bekapcsolódásra

 Részletek

Telephely: