Erasmus nemzetközi kreditmobilitással a Dominikai Köztársaságban

Dr. Fehér István emeritus professzor 2018 őszén az Instituto Tecnologico de Santo Domingo Egyetemen (INTEC) járt az Erasmus kreditmobilitási projektünk oktatói csereprogramjának keretében. A kiküldetés célja egyetemi előadások tartása, oktatói tapasztalatcsere, valamint szakmai egyeztetés volt a partnerintézmény oktatóival és vezetőivel az egyetem működési feltételeinek megismerésére. Dr. Fehér Istvánnak lehetősége nyílt Rolando M.Guzmán rektorral, Pavel Isa Contreras és Henry ERosa Polanco professzorokkal, Vladimir Soto Espalliat marketing oktatóval, Maria Luisa Ferrand nemzetközi kapcsolatok vezetővel, valamint Crislena Mendez nemzetközi ügyintézővel is egyeztetni. Dr. Fehér István előadásait jelentős érdeklődés kísérte, a három előadáson mintegy 120 hallgató vett részt. A hallgatók aktívak és érdeklődők voltak, számos kérdést tettek fel, véleményt nyilvánítottak többek között nemzetközi gazdasági kérdésekben - főként az Európai Unió vonatkozásában, valamint a fenntartható élelmiszertermelési és -ellátási rendszerek működése területén. Három hallgató érdeklődött magyarországi felsőfokú tanulmányok folytatása iránt is.

Az egyetemi oktatókkal és a rektorral számos oktatásmódszertani kérdés került megvitatásra, melyek kapcsolódtak az egyetemek nemzetköziesítési folyamatához, továbbá egyeztettek a tananyagok fejlesztésének és megjelentetésének tapasztalatairól. Az oktatók körében jelentős érdeklődés mutatkozott Fehér István professzor közelmúltban megjelent két angol nyelvű könyve iránt, melynek egy-egy példányát az INTEC könyvtárának ajándékozta.

Számos téma merült fel további közös programok, esetleges kutatások végzéséről és kidolgozásról, például a turizmus és vállalati menedzsment területén, egyetértés alakult ki, hogy a két felsőoktatási intézmény együttműködését bővíteni lehet további kölcsönös oktatói mobilitással, és fogadókészséget fogalmaztak meg a gazdaságpszichológia és a fogyasztói magatartás témaköreiben is.

Az INTEC legfontosabb törekvése a kiválóságra koncentráló tudományos intézmény kialakítása, működtetése. Az intézményt 1972-ben alapította az ország társadalmi átalakulása mellett elkötelezett tudósok egy csoportja, mely mára a dominikai felsőoktatási rendszer vezető intézményévé vált. Az INTEC negyedévente kínál oktatást, amely lehetővé teszi az év maximális kihasználását. Minden akadémiai negyed 12 hétből áll, 11 hetet a tanításra és egy hetet adminisztratív folyamatokra fordítanak. A 6000 hallgatóval rendelkező INTEC, magán, nem profitorientált felsőoktatási szervezet. Az egyetem rektora harmadik hároméves ciklusában vezeti az egyetem oktatási és gazdasági tevékenységét. Az egyetem széleskörű vállalati kapcsolatokkal, valamint egyéni és állami támogatással is rendelkezik, inkább magán egyetemnek tekinthető, ahol nagy figyelmet fordítanak a munkaerőpiac igényeire és a gyakorlati oktatásra. Az oktatás fő területei a mérnöki-, gazdasági-, üzleti- és társadalomtudományok, egészségügy, továbbá alap- és környezettudományok. A hallgatókat felvételi vizsga keretében választják ki, a BSc, MSc és PhD képzéseken kívül jelentős továbbképzést és kutatási tevékenységet is végeznek. A stratégiai céljaik között kiemelt helyen szerepel az oktatás minőségének javítása, melynek eléréséhez jeles oktatókat és csúcstechnológiát alkalmaznak, valamint kiemelt figyelmet fordítanak a nemzetközi cserekapcsolatok fejlesztésére.

„Az utazásom nagyon hasznos és érdekes volt, köszönettel tartozom, hogy részese lehettem egy fejlődő ország magas szintű, jól szervezett felsőoktatási intézményének tanulmányozásának, egyúttal hozzájárulhattam a két intézmény együttműködésének fejlesztéséhez.” – mondta Fehér István professzor.