Fokozatváltás 2021

A Fokozatváltás 2021 menüpontban az intézmény alapítványi átalakulásával, valamint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ integrációjával kapcsolatos hasznos információkat tesszük közzé. Ezt a felületet folyamatosan bővítjük, frissítjük a beérkezett kérdések vonatkozásában. 
 
Munkatársainknak és hallgatóinknak lehetőséget biztosítunk kérdések felvetésére, illetve javaslatok megfogalmazására az integracio_info@szie.hu e-mail címen. Felhívjuk a figyelmet, hogy a levél írójának nem feltétlenül válaszolunk közvetlenül, a válaszokat anonim módon a GYIK-ban tesszük közzé.

Miért van szükség a modellváltásra?

Az állami fenntartásnál nagyobb mozgásteret biztosít az alapítványi fenntartás az Egyetem számára, feladatainak rugalmas, hatékony ellátására. A nemzetközi viszonylatban is versenyképes tudás és bérezés biztosításához rugalmasabb működésre van szükség, melyre az alapítványi modell lehetőséget ad. A cél, hogy a modellváltó egyetemek a gazdasági, tudományos és társadalmi élet motorjaiként hozzanak fellendülést helyi és országos szinten egyaránt.

Miért korszerűbb és hatékonyabb az új modell?

Az Egyetem autonómiája és ezzel együtt felelőssége jelentősen növekszik. Képzéseit flexibilisen alakíthatja majd a 21. századi munkaerőpiac elvárásainak megfelelően, ezáltal értékesebb tudást biztosítva a hallgatói számára. Az új működési környezetben hatékonyabban, sokszínűbben tud együttműködni nemzetközi és hazai partnerekkel egyaránt. Több bevételt realizálhat, amellyel önállóan gazdálkodhat, és amelyet az intézmény fejlesztésére, a bérek felzárkóztatására tud fordítani. Működése és üzemeltetése jobban finanszírozhatóbbá, gazdaságosabbá válik. Emellett az Egyetem bürokratikus kötelezettségei jelentős mértékben lazulnak, számos folyamatot leegyszerűsítve, felgyorsítva, a hatékonyságot tovább növelve. Egyszerűbb és rugalmasabb lesz a beszerzési és kötelezettségvállalási szabályzat, így például az eszközök beszerzése, az alvállalkozók foglalkoztatása. Az alkalmazottak adminisztratív terhei is csökkennek, ezáltal több időt hagyva más, értékteremtő tevékenységre.

Mi alapján választották ki a SZIE-t modellváltó egyetemnek?

A SZIE a modellváltással csatlakozik azon egyetemek egyre bővülő köréhez, amiket a jelenlegi fenntartó alkalmasnak talál arra, hogy éljenek a rájuk ruházott nagyobb szabadsággal és felelősséggel és tovább fejlődjenek az új működési struktúra által. Az alapítványi modell a SZIE számára a 2020-ban lezajlott integrációt követően vált aktuálissá, az átállás az Egyetemet egy új fejlődési pályán elindító folyamat mérföldköve.

Mi a modellváltás tervezett futamideje, azaz mennyi idő alatt kell véglegesíteni a modellváltást, milyen lehetőségek adódnak az értékelésre, a végrehajtásra, mik az indikátorai a sikerességnek / működőképességnek?

2021. január 1. a modellváltás mérföldköve és fordulónapja, azaz a fenntartói jogok átadása és az intézmény státuszváltása. Fontos azonban, hogy a modellváltás egy folyamat lesz, amelyben szervezeti, strukturális, hatásköri, működési kérdések változnak majd, részben ebben az időpontban, részben ezt követően.  Ahogy alakul a folyamat, a konkrétumok sora, úgy tervezzük az Egyetem polgárságával az egyeztetéseket, tájékoztatókat.

Állami vagy magánegyetem lesz-e a SZIE? Hogyan változik az állam szerepe, miután már nem közvetlenül lesz a fenntartó?

Az Egyetem a továbbiakban államilag elismert, de nem az államháztartás kötelékében működő intézménnyé válik. A fenntartó egy külön erre a célra létrehozott, állami alapítású vagyonkezelő alapítvány lesz. Fontos azonban, hogy az Egyetem továbbra is számíthat állami forrásokra, mivel az állam a jövőben is hozzájárul a SZIE felsőoktatási alapfeladatainak ellátásához. Mindezt egy, az állam és az Egyetem között 15-20 évre köttetett, hosszú távú garanciákat magába foglaló keretszerződés biztosítja, melynek keretei között 3-5 éves egyedi finanszírozási megállapodások jönnek majd létre.

Ki és milyen szempontok szerint választja meg a kuratórium tagjait?

A kuratórium tagjait az alapító, tehát az Innovációs és Technológiai Miniszter nevezi majd meg, szakmai szempontok, valamint az Egyetem vezetésének és a Rektor javaslatainak figyelembevételével. Az alapítvány működésének megtervezése és megalapítása szintén az egyetemi vezetés, illetve szakértők bevonásával történik. 

Hogyan fog működni az alapítvány?

Az állam által külön erre a célra létrehozott vagyonkezelői alapítvány birtokolja majd a fenntartói jogokat. Az alapítvány az Egyetemtől különálló, önálló entitás és jogi személy. Az alapítvány nevében a kuratórium jár majd el, mely tagjaira - a felügyelőbizottság tagjaihoz hasonlóan - az Egyetem vezetése tett javaslatot. A Egyetem redszeresen, közvetlenül beszámol majd a kuratóriumnak. Az alapítvány működésének alapvetéseit és az Egyetemmel való kapcsolatát alapító okirata szabályozza majd.

Az alapítvány mennyiben szólhat bele az oktatásba? Megmarad-e az oktatás szabadsága?

A fenntartóváltás célja nem az Egyetem alaptevékenységének, oktatási, vagy kutatási munkájának korlátozása, vagy befolyásolása, hanem megfelelő szabályozási környezet biztosítása a hatékony, rugalmas működéshez. Ennek megfelelően az Egyetem irányítása alapvetően a továbbiakban is az Egyetem vezetőinek és döntéshozóinak a hatáskörében marad. A jelenlegi fenntartóval, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együtt törekszünk arra, hogy a Kuratórium tagjainak megválasztásakor olyan testület jöjjön létre, amely hatékony munkával segíti majd a jövőbeni működésünket.

Az alapítványnak jogában áll-e a jelen vezetést vagy a szervezeti struktúrát átalakítani?

Ez a folyamat a SZIE esetében már az integráció kapcsán elindult 2020-ban, hiszen az összeolvadó egyetemek szervezeti és irányítási modelljének újragondolása elengedhetetlen a hatékony, összehangolt működés érdekében. A munka jelenleg is folyik az Egyetem számos kollégájának bevonásával, hogy a szakmai szempontok maximálisan érvényesülhessenek az integrált szervezeti struktúrában. A szervezeti átalakításnak azonban nem célja az oktatási  tartalmak változtatása, csupán az oktatás szervezésének, bonyolításának hatékonyabbá tétele.

A modellváltás után lesz-e szenátus? Ha igen, hogyan változik a jogköre?

Igen, a szenátus továbra is megmarad, hatásköre a kuratóriumi hatáskörök kitisztázását követően kerül meghatározásra.

Pályázatok esetében nem jelent-e hátrányt, hogy nem állami fenntartású intézmény lesz az Egyetem?

Nem jelent hátrányt, a pályázó továbbra is az Egyetem marad mint önálló jogi személy, nem pedig a fenntartó alapítvány. Az alapítvány és az Egyetem két önálló entitás és jogi személy lesz.

Ki lesz az egyetem vagyonának tulajdonosa?

Minden olyan állami ingó és ingatlan vagyon, amelyet az Egyetem jelenleg használ, vagy kezel, saját tulajdonába kerül. Az alapítványhoz a jogszabály alapján nem kerül egyetemi vagyon. Az alapítvány létrehozásához szükséges alapító vagyonról az állam gondoskodik. Az Egyetem az új modellben tulajdonossá válik, mely jelentősen megnöveli gazdálkodási lehetőségeit és mozgásterét.

Mi lesz az új modellben garancia arra, hogy a szakmai fejlődés bérnövekedéssel is jár majd?

Az új modellben az Egyetem saját maga alakíthatja ki teljesítmény- és értékalapú bérezési rendszerét. Ez a korábbi, közalkalmazotti státuszhoz képest jóval rugalmasabb, motiválóbb környezetet biztosít kollégáinknak, jobb perspektívával és fejlődési lehetőségekkel. Célunk a bérek növelése, ezzel pedig az értékteremtő munkaerő bevonása és megtartása. A béremelésre tervezetten több forrás fog jutni az Egyetem bővülő, stabil költségvetéséből, amelyet szabadon fordíthat erre a célra, a bértábla kötöttségei nélkül.

A kormánnyal kötött hosszú távú szerződés – amely biztosítja majd az állami finanszírozás fenntartását – kormányváltás esetén is garantált-e?

Célunk egy, a jelenlegi éves költségvetési gazdálkodásnál stabilabb, kiszámíthatóbb finanszírozási modell. Az állammal való együttműködésünk jogszabályi alapokon nyugvó hosszú távú szerződésben fogja összefoglalni a kölcsönös kötelezettségeinket, a kormány összetételétől függetlenül. Ennek formátuma egy, az állam és az Egyetem között 15-20 évre köttetett, hosszú távú garanciákat magába foglaló keretszerződés, melynek keretei között 3-5 éves egyedi finanszírozási megállapodások jönnek majd létre. Így az állami finanszírozás fenntartása biztosított.

A közalkalmazotti státusz helyett Munka Törvénykönyve lesz irányadó ránk? Ez kevesebb szabadsággal, a MÁV-kedvezmény megszűnésével és a bérezés átalakításával járhat?

A közalkalmazotti státusz megszűnésével új munkaszerződés és teljesítményalapú bérezési rendszer lesz irányadó a munkavállalóink számára, mely jelenleg is egyeztetés és kialakítás alatt áll. Célunk, hogy az új bérezési rendszer és szerződés kompenzálja az esetlegesen elmaradó közalkalmazotti juttatásokat.

Maradnak-e továbbra is államilag finanszírozott helyek?

Igen. Az állami ösztöndíjjal finanszírozott helyek továbbra is megmaradnak. A már Egyetemünkön tanuló és a jövőben felvételiző hallgatók számára is elérhető lesz az államilag támogatott oktatás lehetősége. Az új működési modell azonban olyan többletforrásokat jelent majd, amelyekkel az eddigieknél is több hallgatót tudunk segíteni képzéseink elvégzésében.