Fórum a beérkezett projektötletekről

Dr. Tőzsér János rektor és Figler Kálmán kancellár az év elején felhívással fordultak az egyetemi polgárokhoz kutatási, innovációs vagy képzésfejlesztési elképzeléseik, ötleteik, témáik megismerése céljával. Közös érdek ugyanis, hogy növekedjék az elnyert K+F+I+O projektek, ipari fejlesztési megbízások, kutatás-fejlesztési együttműködések száma és volumene, továbbá megvalósuljon egy ehhez szorosan kapcsolódó képzésfejlesztés. Mindez összegyetemi összefogással érhető el.

A belső konzultációs folyamat egyik részeleme volt a projektötletek összegyűjtése. Az elképzelések a munkatársak érdeklődésének és aktivitásának köszönhetően százas nagyságrendben érkeztek be. Az egyeztetés következő lépcsőjeként június 23-án a beadott ötletek összegzésének, elemzésének eredményéről, valamint a közeljövőben várhatóan elérhetővé váló finanszírozási lehetőségekről adott tájékoztatást az egyetem vezetése.

Dr. Tőzsér János mintegy ötven munkatárs előtt elmondta, hogy a beérkezett válaszok feldolgozása után ismét kiküldték a projektötlet kérdőívet, elősegítendő, hogy az elképzeléseket minél inkább hozzáigazítsák a várható pályázati kiírásokhoz. A többi között a projekt újdonságtartalmára, lehetséges konzorciumi partnereire és a projekt által generált forrás várható mértékére voltak kíváncsiak.

A GAEK 9, a GÉK 12, a GTK 47, az YMÉK 9, az MKK száz feletti projektötletet nyújtott be. Egyedül az Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet Halgazdálkodási tanszéke 50-et, az intézet Környezetvédelmi és környezettoxikológiai tanszéke pedig 33-at.

A tájékoztató résztvevői megismerkedtek az egyes karok, tanszékek témáival.

A GAEK a többi között a zöldséghajtatás, az öntözésfejlesztés és az extrém környezeti hatások, a GÉK a veszélyes hulladékok ártalmatlanítása, a távérzékelés fejlesztése és a nanotechnológia témakörben jelentkezett projektötlettel. A GTK az adatvagyon gazdálkodás, a földminősítés, földértékelés és az agrárüzemek öröklése, értékelése, az YMÉK a veszélyelemzés – katasztrófavédelem, a biztonságos terménytárolás és a belvízi és árvízi kockázat témakörben jelentkezett projektötlettel. Az MKK Halgazdálkodási tanszéke az ökotoxikológia, a halökológia és a környezettoxikológia, a Környezetvédelmi és környezettoxikológiai tanszék az aflatoxinszennyezés – takarmányozás, antibiotikum kutatás és korrózióvédelem, az MKK Növénytermesztési Intézet Gyepgazdálkodási osztálya a klímakockázatok, a fáslegelők és az árterek, a Genetika és Biotechnológia Intézet a bortermelés és a GMO-mentes takarmány témakörben jelentkezett projektötlettel. Az Állattenyésztés-tudományi Intézet Szarvasmarha- és juhtenyésztési tanszéke az alomkezelő anyagok, a biogáz és a funkcionális élelmiszer, az Állattenyésztéstudományi Alapok Intézet Takarmányozástani tanszéke a gyógynövény eredetű biológiailag aktív anyagok, a gabonatárolás – mikotoxin szennyeződés és a szarvasmarha hústermelés területén jelentkezett projektötlettel.

A folytatásban, az ötletek pályázattá formálásában elengedhetetlenül szükséges a házon, azaz az egyetemen belüli koordináció, a karok együttműködése, kommunikációja, hangsúlyozta a rektor.

A továbbiakban a résztvevők tájékoztatást kaptak az EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program) menetrend felsőoktatási időtáblájáról, a GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) idei fejlesztési keretéről, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kezelt forrásról, amely a Közép-Magyarországi Régióban is elérhető, valamint a kutatási témapályázatok támogatásáról (OTKA).

A tájékoztatón a Pályázati és Innovációs Főosztállyal történő együttműködésről is szó esett. Mint elhangzott, új pályázatkezelési szabályzat készül, aminek melléklete lesz a folyamatosan beküldhető projektötlet generáló kérdőív. Új pályázati honlap is indul, illetve kiemelt figyelmet kap a nemzetközi pályázatok menedzselése.

Dr. Tőzsér János arról is beszélt, hogy tartalmivá válik az együttműködés Pest Megye Közgyűlésével. Elsősorban a turisztika és a mezőgazdaság fejlesztésének területén képzelhető el kooperáció, valamint erős a jelenlétünk Békés és Nógrád megyében is.