Gazdálkodási és menedzsment

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a vállalati finanszírozás alapelveivel, a tevékenységek elemzésének módszertanával, a döntés-előkészítés módszertani alapjaival.

A kis- és középvállalkozási szakirányon továbbá ismerik a stratégiai és az operatív tervezés célját, szerepét, jelentőségét, összeállításának módját, és azok gyakorlati megvalósítását; a korszerű szervezési eljárásokat, az információs és a kommunikációs technikákat, és azok alkalmazását a gyakorlatban. Tisztában vannak a kis- és középvállalkozások marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás arculatának és PR tevékenységének alakítási módozataival és gyakorlati megvalósításával.

A projektmenedzsment szakirányon továbbá: ismerik a projektek tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének alapjait, részt tudnak vállalni annak gyakorlati megvalósulásában. Ismerik a projekt tervezését és végrehajtását támogató informatikai eszközöket, valamint a döntés-előkészítés módszertani alapjait.

 

A képzési idő félévekben: 4 félév. A képzést Gödöllőn tervezzük indítani.

 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök

3615    Statisztikai ügyintéző

3631    Konferencia- és rendezvényszervező

3632    Marketing- és pr-ügyintéző

3641    Személyi asszisztens

4112    Általános irodai adminisztrátor

4225    Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója

4131    Készlet- és anyagnyilvántartó

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

  • felsőfokú közgazdász-asszisztens kis- és középvállalkozási szakirányon
  • felsőfokú közgazdász-asszisztens projektmenedzsment szakirányon
Telephely:
Keresztféléves?: 
Nem