Agrár- és Gazdaságtudományi Kar

mb. dékán: Dr. Futó Zoltán

TESSEDIK CAMPUS – SZARVAS

Felvételivel kapcsolatos információ:

5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.

Tel.: +36 (66) 313-311

E-mail: info@gk.szie.hu, to_szarvas@gk.szie.hu

Honlap: www.gk.szie.hu

 

A karról röviden

A Szent István Egyetem Szenátusa 2019. október 30-i ülésén az Egyetem funkcionális átalakítása céljából a hatékony és gazdaságos működés érdekében szervezeti átalakulásról döntött, melynek részeként az oktatást-kutatást végző szervezeti egységek intézeti struktúrába szerveződve folytatják tevékenységüket. A szervezeti átalakítás részét képezi az Agrár- és Gazdaságtudományi Kar Öntözési és Vízgazdálkodási Intézetté alakítása az Egyetem Szarvasi Campusán 2020. február 1-től.

A Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar az Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Karának (Szarvas) valamint Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézetének (Gyula) a békéscsabai Gazdasági Karba történő beolvadásával 2011. október 1-jén jött létre.

Békéscsabán gazdasági, műszaki és bölcsészettudományi területen, Gyulán egészségtudományi területen, Szarvason pedig a környezetgazdálkodás, környezetvédelem, vidékfejlesztés, vízgazdálkodás és agrártudományok területén folytattunk alapképzéseket és felsőfokú szakképzéseket. Szarvason az Egyetem gödöllői Gazdaság- és Társadalomtudományi Karával együttműködve mesterképzések is folynak.

Küldetésünknek tekintjük, hogy versenyképes tudással ruházzuk fel szűkebb és tágabb környezetünk továbbtanulni vágyó fiataljait, hogy a munkaerőpiacon használható szaktudást és ismereteket adjunk át részükre.

Szarvasi Tessedik Campusunkon felsőfokú szakképzésekre, alapképzési szakokra és mesterszakokra egyaránt várjuk a jelentkezőket. Leendő hallgatóinkat modern infrastruktúra, és színvonalas oktatás mellett pezsgő diákélet is várja.

A Kormány 1014/2017. (I.12.) Kormányhatározata alapján a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar gyulai telephelyű Egészségtudományi Intézete 2017. február 1. napjától feladat átadás keretében az egyházi fenntartásban lévő Gál Ferenc Főiskola Egészségtudományi Intézeteként működik tovább.

A Szent István Egyetem békéscsabai központú Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kara 2017. február 1-től Agrár- és Gazdaságtudományi Kar névvel, szarvasi székhellyel működött tovább.

A Kormány 1006/2018. (II.1.) Kormányhatározata alapján a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi békéscsabai telephelyű Gazdasági Campusa az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához került.