Gépészmérnöki Kar

Dékán: Dr. Kátai László

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: +36 (28) 522-025
Fax: +36 (28) 420-997
e-mail: dekani@gek.szie.hu
www.gek.szie.hu

A karról röviden

A Gépészmérnöki Kar képzési struktúrája a mezőgazdasági termelési folyamatok műszaki igényeihez igazodó képzési formákból fejlődött ki; ma már kiterjed a vidéki települési infrastruktúra, a kommunális gépészet, a környezettechnika, a műszaki menedzser, valamint az általános gépészet diszciplínáira is.

A Gépészmérnöki Kar jelenlegi képzési struktúrája a mezőgazdasági termelési folyamatok műszaki igényeihez igazodó oktatási formákból fejlődött ki. Ilyenformán a kar illetve szellemi elődjeinek munkássága több mint kétszáz éves múltra tekint vissza. Kezdettől fogva meghatározó szerepet kapott a mezőgazdasági gépek, a géptan oktatása, később vizsgálata és fejlesztése. A második világháború után, 1950-ben, a Magyar Agrártudományi Egyetem átszervezésekor hozták létre a Gépesítési Szakot, majd a Gépesítési Kart, elsősorban a mezőgazdasági gépállomások szakemberigényének kielégítésére. A kar önálló szervezetének kiépülése 1950-ben kezdődött meg. A kar jogelődje 1954-ben Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskolává alakult, majd 1957-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kara lett. A kar kezdetben Budapesten működött, Gödöllőre 1969-ben költözött ki. A megváltozott igények kielégítésére, 1991-ben olyan új - kreditrendszerű - tanterv került bevezetésre, amely széleskörű tantárgy-kínálattal rendelkezik és lehetőséget biztosít a más karokra történő áthallgatásra is.

A Szent István Egyetemen együttműködő hat kar között a Gépészmérnöki Kar a műszaki tudományok korábbinál is szélesebb körű gondozását valósította meg. A képzés helyes arányainak megtartása, az oktatók bekapcsolása a kutatómunkába és a gyakorlatorientált feladatok megoldásába együttesen eredményezték a sokoldalú, jól felkészült oktatói-kutatói állományt, amely biztos alapot szolgáltat a minőségi felsőfokú szakemberképzéshez. Többek között ennek is köszönhető, hogy a kar - a másik két hazai gépészmérnöki egyetemi karral ápolt szoros munkakapcsolat mellett - saját tudományterületén meghatározó intézménnyé, mind az agrárgazdaság, mind egyéb nemzetgazdasági ágazatok területén elismert műszaki szakmai műhellyé vált. A karon az oktatás négy szakon (gépészmérnöki, műszaki menedzser, kommunikáció-technikai mérnöki, mezőgazdasági gépészmérnöki) folyik. A kar a műszaki tudomány területén doktori iskolával rendelkezik. A kar üzemeltető, illetve termékpálya menedzser szemléletű képzésben nyert több évtizedes tapasztalatai jól kamatoztathatók - többek között - a logisztikai, műszaki informatikai, településüzemeltetői, környezet- és katasztrófavédelmi, élelmiszerbiztonsági, valamint szolgáltatástechnikai területekre irányuló szakemberképzésben egyaránt. E haladás alapozta meg a műszaki doktori iskola programjainak akkreditálását is. Az integráció elmélyíti és kiszélesíti a kar együttműködési lehetőségeit.

A karról részletes információt talál önálló honlapján: www.gek.szie.hu