Gombatermesztési szak

A képzés célja

A szak iránt érdeklődők megismerkednek a gombatermesztés elméleti és gyakorlati problémáival. Tájékoztatásban részesülnek a gombatermesztést lényegesen érintő EU-s előírásokkal, törvényekkel (kiemelten a termesztéssel kapcsolatos környezetvédelmi kérdésekkel, a minőségbiztosítás Európai Unióra kiterjedő előírásaival, stb.), a Magyarországon érvényes kormányhatározatokkal, valamint a vonatkozó kormányzati ajánlásokkal. Oktatásra kerül a gombatermesztés hazai és világtendenciái, a különböző termesztő létesítményekben való termesztési tudnivalók, a komposzt és az alapanyag előállításának technológiai és technikai kérdései, a csíragyártás s fajtanemesítés specialitásai, továbbá valamennyi számításba jöhető termesztett gombafajnál a termesztés tudnivalói és a piaci kilátások.

További információ

Telephely:
Keresztféléves?: 
Nem