A Grassalkovich Ösztöndíj díjazottjai

A Szent István Egyetem az EFOP 3.4.3-16-2016-00012 számú, „Az agrárképzés tudásmenedzsment keretrendszerbe integrált, gyakorlatorientált, tartalmi és módszertani fejlesztése a digitális agrár- és élelmiszergazdaság elvárásainak tükrében” elnevezésű projekt keretében Grassalkovich Ösztöndíjat alapított az Egyetem oktatói és kutatói részére tudományos teljesítményük és előmenetelük támogatása, hosszú távon a szakmai utánpótlás biztosítása céljából.

A Grassalkovich Ösztöndíj Bíráló Bizottsága 2019. október 28-án ült össze, és szakmailag értékelte a beérkezett pályázatokat.

A Bíráló Bizottság tagjai

Bíráló Bizottság elnöke:

Dr. Bozó László, akadémikus

Bíráló Bizottság tagjai:

Dr. Bárdos László, professzor emeritus

 

Dr. Bernáth Jenő, professzor emeritus

 

Dr. Fodor Péter, professzor emeritus

 

Dr. Lehota József, professzor emeritus

Dr. Tóth László, professzor emeritus

titkára:

Dr. Fekete Rita, projektmenedzser

 

Kategóriák szerinti díjazottak:

I. kategória: tudományos előmenetelt támogató oktatói, kutatói ösztöndíj

tanársegéd, tudományos segédmunkatárs munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott

Horváth Ádám

Jónás Gábor

Dr. Tanos Péter

adjunktus, tudományos munkatárs munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott

Dr. Benedek Tibor

Dr. Gere Attila

Dr. Szabó Katalin

Dr. Valánszki István

főiskolai, illetve egyetemi docens, tudományos főmunkatárs munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott

Dr. Ladányi Márta

főiskolai, illetve egyetemi tanár, kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott

Dr. Penksza Károly

III. kategória: kiemelkedő hozzájárulás az Egyetem hírnevének öregbítéséhez

Dr. Hrotkó Károly

Gratulálunk a díjazottaknak, munkájukhoz további sok sikert kívánunk!