Gyakori kérdések és válaszok a nyelvvizsgamentességről

1. Kikre vonatkozik a nyelvvizsga mentesség?

A mentesség vonatkozik az alapképzés, a felsőoktatási szakképzés (2013-tól), a mesterképzés, a főiskolai szintű képzés, az egyetemi szintű képzés és a gazdaságtudományi szakirányú továbbképzés minden kimeneti nyelvvizsga-követelményére, függetlenül annak mennyiségétől (egy vagy több), fajtájától (általános vagy szaknyelvi), típusától (írásbeli, szóbeli vagy komplex) szintjétől (B2 vagy C1), nyelvétől.

Nem mentesül az a hallgató, aki jelenleg tanulmányokat folytat és 2020. augusztus 31-ét követően teljesíti a záróvizsgát. Nem mentesül továbbá az sem, aki nem nyelvvizsga, hanem valamely más nyelvi követelmény (pl. belső nyelvi vizsga) nem teljesítése miatt nem kaphatta meg az oklevelét.

2. Mit tegyek, ha nem kaptam meg az e-mail üzenetet a Neptun kódommal és a kezdeti jelszóval, viszont az oklevélkérő és adategyeztető kérelmet csak a Neptunon nyújthatom be?

Ebben az esetben valószínűleg már nem használt e-mail címe van tárolva a Neptun rendszerben vagy nem szerepel e-mail cím a Neptunon.

Amennyiben ismeri a Neptun kódját, kérjük az alábbi linken szereplő információk szerint szíveskedjen eljárni: http://neptun.szie.hu/hu/node/108 Amennyiben mégsem sikerül a Neptun rendszerbe belépnie, kérjük, hogy neve, születési neve, születési dátuma és helye megadása, továbbá a Neptun kódja megadása (ha emlékszik rá) mellett szíveskedjen megküldeni az e-mail címét a neptun@szie.hu e-mail címre. Kollégáink 5 napon belül javítani fogják az e-mail címét és értesítik a Neptun azonosítójáról és kezdeti jelszaváról. Az e-mail cím javítás határideje nem számít bele az ügyintézési határidőbe. Ezt követően be fogja tudni nyújtani a kérelmet.[1]

E-mail üzenet írása előtt kérjük az 5. pontban szereplő Jogutódlási kérdéseknél leírtakat is szíveskedjen elolvasni és jogutódlás esetén a Szent István Egyetem helyett a jogutód intézményhez fordulni.[2]

3. Miért ilyen hosszadalmas az oklevelek kiállítása és kiadása?

A Szent István Egyetem munkatársai az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel ügyeleti rendszer fenntartása mellett home office munkavégzésben végzik feladataikat, így korlátozott az irattári anyagokhoz történő hozzáférés. Ugyanakkor az Egyetem végzi alaptevékenységét, tehát zajlik a félév, záróvizsgák lesznek, a feladatok ugyanúgy terhelik az Egyetem munkatársait, így az Oktatási Igazgatóságot is. A 101/2020. (IV.10.) korm. rendelet 6. §-a alapján történő oklevélkiadáshoz kapcsolódó feladatok normál helyzetben is többletfeladatot jelentenének, így kérjük szíves türelmüket és együttműködésüket. Kérjük szíveskedjenek a tájékoztatóban közzétett határidőkkel kalkulálni.

4. Mit tegyek, ha kérdésem van az oklevél kiadásával kapcsolatban?

Kérdését kérjük az oklevelkiadas@szie.hu e-mail címre szíveskedjen megírni. Kérjük, hogy az e-mail üzenet tárgyában szíveskedjen megadni a kar kódját, ahol a tanulmányait végezte:

 • Agrár és Gazdaságtudományi Kar (AGK) – megszűnt szarvasi kar, korábbi név: Gazdaság-, Agrár- és Egészségtudományi Kar (GAEK)
 • Élelmiszertudományi Kar (ÉTK)
 • Gazdaság és Társadalomtudományi Kar (GTK)
 • Gépészmérnöki Kar (GÉK)
 • Kertészettudományi Kar (KETK)
 • Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar (MKK)
 • Tájépítészeti és Településtervezési Kar (TÁJK)
 • Ybl Miklós Építéstudományi Kar (YMÉK).

5. Jogutódlási kérdések

A Szent István Egyetemet érintő jogutódlási ügyekre és ebből kifolyólag ezen esetekre vonatkozóan az oklevél kiadással kapcsolatban külön tájékoztatót fogunk közzé tenni. Előzetes tájékoztatásként az alábbiakat jelezzük:

 • a korábbi Tessedik Sámuel Főiskola Szarvas képzési helyű agrár képzési területű képzései vonatkozásában a Szent István Egyetem adja ki az oklevelet;
 • a Budapesti Corvinus Egyetem korábbi Élelmiszertudományi Kara, Kertészettudományi Kara és Tájépítészeti Kara vonatkozásában a Szent István Egyetem adja ki az oklevelet;
 • a korábbi SZIE Állatorvostudományi Kar vonatkozásában az Állatorvostudományi Egyetem adja ki az oklevelet;
 • a korábbi SZIE Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar (Jászberény) vonatkozásában az Eszterházy Károly Egyetem adja ki az oklevelet;
 • a korábbi SZIE Gazdasági, Agrár és Egészségtudományi Kar Gyula képzési hely vonatkozásában a Gál Ferenc Főiskola adja ki az oklevelet;
 • a korábbi SZIE Agrár és Gazdaságtudományi Kar Békéscsaba képzési hely vonatkozásában a Gál Ferenc Főiskola adja ki az oklevelet.

Gödöllő, 2020. április 21.

Szalai Ferenc s.k.
ügyvivő szakértő, mb. oktatási igazgató

 

Jóváhagyta:
Dr. Szabó István s.k. egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes
Dr. Szabó Linda Zsófia s.k. jogtanácsos, oktatásigazgatásért felelős kancellárhelyettes

 


[1] A bekezdést pontosította Szalai Ferenc ügyivő szakértő, mb. oktatási igazgató 2020. április 24-én.

[2] A bekezdést beiktatta Szalai Ferenc ügyvivő szakértő, mb. oktatási igazgató 2020. április 24-én.