Gyászhír - Elhunyt dr. Dobrai Lajos

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 88. évében elhunyt Dr. Dobrai Lajos, a Szent István Egyetem jogelőd intézményének, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar, Trópusi Tanszékének óraadó tanára, címzetes egyetemi tanára.

Dobrai Lajos 1932. július 22-én született Budapesten. Érettségi után a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett agrármérnöki diplomát 1957-ben. Az egyetem befejezése után először a Debreceni Állami Gazdaságban, majd a Hortobágyi Állami Gazdaságban dolgozott, ahonnan az Országos Agrobotanikai Kutató Intézetbe került, utána a Ráckevei Járás első titkára, majd az Országos Halászati Felügyelőség igazgatója lett. 1975-től a MÉM Vadászati és Halászati főosztályvezető-helyettese volt. 1993. december 1-jén ment nyugdíjba.

Pályakezdő agronómusként a Debreceni Állami Gazdaságba került, majd üzemegységvezető lett. 1959-től a Hortobágyi Állami Gazdaságok Igazgatóságának főagronómusa, majd az összevonással létrehozott Hortobágyi Állami Gazdaság igazgatóhelyettese lett.

1965-1968 között az Országos Agrobotanikai Kutató Intézet Tangazdaságának igazgatójaként, majd az Intézet igazgatóhelyetteseként dolgozott. A szakmai feladatoktól kissé eltávolodva 1968-ban egy speciális feladat meghatározásával - „az új gazdasági mechanizmus bevezetésének elősegítésével” – a politikához került közelebb.

A gazdaságpolitikai feladatok után ismét visszakerült alapszakmájához a MÉM-be. A Minisztériumban a miniszter személyes feladatokkal bízta meg, egy nemzetközileg jegyzett, de a hazai megbecsülés hiányában szenvedő ágazatnak, a halászatnak a vezetésével.

Fő feladatai voltak az ágazat beillesztése a mezőgazdasági ágazat rendszerébe, a fejlesztési lehetőségek feltárása, a korszerűsítések, a hazai és külföldi tudományos eredmények fokozottabb bevonása, új módszerek, technikák bevezetése – mesterséges szaporítás, külső halágy, halászó gépek és módszerek, szöktetéses halkiemelés, fenéknyílós etetőcsónak stb. –, az ágazat vertikumának – termelés, feldolgozás, kereskedelem – megszervezése.

Alapvetően a halászat államigazgatási és ágazatirányítási feladatait, nemzetközi és tárcakapcsolatait látta el. Szakmai felelőse és előkészítője volt az 1977. évi halászati törvénynek, a HAKI – Halászati Kutató Intézet – létrehozásának. A Halászat című szaklap főszerkesztői teendőit 20 éven át (1973-1993 között) végezte, a főállása mellett.

Dobrai Lajos 1976-1990 között részt vett a Tanszék, illetve jogelődje, a Melegégövi Oktatási Osztály nappali, valamint levelező és tanfolyamos képzésein. Oktatását a naprakész tudás, alaposság és a lelkesedés jellemezte, mindig tudta a legfrissebb adatokat, eseményeket az ágazat nemzetközi kapcsolatairól, melyek ekkoriban élték a fénykorukat.

Minden évben két alkalommal 3-6 hónapos halas nemzetközi tanfolyamra került sor a Tanszéken, melynek keretében Dobrai Lajos a gazdaságtudományi ismereteket oktatta. Rendszeresen vett részt az államvizsga bizottságok munkáiban.

Az alábbi tantárgyak keretében végzett oktatást:

  • Bevezetés a melegégövi állattenyésztésbe (1976-1980)
  • Trópusi állattenyésztés és halászat (1980-1988)
  • Trópusi halászat és akvakultúra (1984-1990)
  • Akvakultúra (1986-1988)

Emlékét örökké megőrizzük. Nyugodjon békében!