Gyászhír - elhunyt dr. Patay Zoltán

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Patay Zoltán, a SZIE AGK Gazdaságtudományi és Módszertani Intézet nyugalmazott főiskolai tanára rövid szenvedés után 2017. május 9-én elhunyt.

Dr. Patay Zoltán okleveles matematikus és matematikatanár, egyetemi diplomáját 1971-ben az Ungvári Állami Egyetemen szerezte. 1986-tól a fizikai és matematikai tudományok kandidátusa (Kijev), 1997-től a matematikatudomány kandidátusa (Budapest). Kandidátusi fokozatát a csoportgyűrű egységcsoportja centrumának szerkezetéről írt értekezéséért kapta. Tudományterületén – az absztrakt algebrában – elért eredményeit számos publikációban tette közzé, valamint oktatás-módszertani témakörben is több dolgozatot jegyzett. Kollégánk 1971-től dolgozott a felsőoktatásban, Békéscsabára 1996-ban került. 1998-tól főiskolai tanár, 2004-től a Gazdaságmatematika és Informatika Tanszék vezetője, 2006 szeptemberétől – egészen nyugdíjba vonulásáig – az Alkalmazott Természettudományi Intézet igazgatója volt. Oktatói tevékenysége kezdettől fogva a matematika oktatás gyakorlatorientáltabbá tételére irányult. Szakmai hitvallása szerint „alapos tudást a hallgató leginkább önálló munkával szerezhet”. Ennek érdekében – a több mint 40 éves felsőoktatási pályafutása során – számos főiskolai és egyetemi kiadványt, tankönyvet és más segédletet írt, illetve lektorált. Széleskörű tudományos és szakmai közéleti tevékenységet is folytatott, többek között tagja volt a Lembergi Matematikai Társaságnak (Ukrajna), a Magyar Algebristák Egyesületének, valamint az MTA SZAB Békés Megyei Testületének.

Dr. Patay Zoltán víg kedélyű, társaság kedvelő ember volt. Kollégái szerették közvetlenségéért, humoráért, az általa írott tréfás „bök verseiért”. Szerénységét, segítőkészségét, szakmai és emberi nagyságát, jó szívvel megőrizzük.

SZIE AGK  dolgozói